Peter Lazarov 1991/92

Peter Lazarov 1991/92

Deze portfolio met vier schitterende houtgravures van Peter Lazarov (1958) verscheen in 1991 als uitgave van de Stichting Nobilis en de prenten werden van de blokken gedrukt op de degel van meester-drukker Arie van Diemen uit Amsterdam.

Pam G. Rueter: ‘Een vaardig tekenaar en een zeer begaafd houtgraveur.’ Kenner/publicist Tom van Koolwijk: ‘Het werk getuigt van ’t samengaan van verbluffende techniek, grote fantasie en erg goede compositorische Peter Lazarov 1991/92eigenschappen.’

Deze portfolio kost € 15,-

Vanaf 19 december korte winterstop

Het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis is in 2016 op donderdag- tot en met zondagmiddag geopend van 13.30 – 16.30 uur. Van 19 december 2016 tot 26 januari 2017 gesloten. Daarna weer gewoon geopend tot 18 december 2017. Het adres is: Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo. Buiten openingstijden is bezoek ook mogelijk, met name voor groepen, na telefonische afspraak 06 38 39 28 40. Het centrum ligt naast het sportveld en achter het dorpshuis Et Legien. Nieuwe borden markeren de route op het terrein zelf. De toegang is gratis.

Aanbieding verlengd

Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn de prachtige boeken Lou Strik Prentenmaker en Prenten van Anneke Kuyper uitgegeven door uitgeverij Thoth voor een speciale aanbiedingsprijs te koop. Het boek over Lou Strik is tijdelijk in prijs verlaagd van € 47,50 naar € 25,00 en het boek over Anneke Kuyper van € 29,90 naar € 19,50. Bezoekers van de tentoonstelling in Fochteloo krijgen bij binnenkomst een gratis publicatie over het werk van beide kunstenaars.


 

Ooststellingwerf Fonds

Van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf ontving de Stichting Nobilis een substantiële bijdrage waardoor twee jaar lang een intensief programma aangeboden kan worden en waardoor ook tal van voorzieningen getroffen kunnen worden op het terrein van het collectiebeheer van de Stichting.

Wilt u ook meedoen?

Het centrum wordt gerund door een vrijwilligersteam. Hebt u ook belangstelling voor deelname aan dit werk, neem dan contact op. U kunt zich overigens gratis aanmelden voor de halfjaarlijkse internet-nieuwsbrief van het centrum met vermelding van alle activiteiten. U kunt ook vriend worden. Voor een door u zelf te bepalen jaarlijkse donatie wordt u uitgenodigd voor alle openingen en andere activiteiten. Draagt u € 30,00 of meer bij dan krijgt u jaarlijks een speciaal door één van onze kunstenaars vervaardigde prent en een uitnodiging voor de vriendendag, die vanaf 2017 in november wordt gehouden. Aanmelden: info@stichtingnobilis.nl

Marc-o-media

Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de verbetering van onze website door Marc van der Zalm van Marc-o-media in Hemrik. Hij is overigens ook aangetrokken om allerlei werkzaamheden te verrichten die verband houden met de verbetering van de presentatiematerialen en -mogelijkheden en de automatisering van de collectieregistratie. Door de overstap naar WordPress is het mogelijk dat elke week de website voorzien wordt van nieuwe berichten over het centrum. De bedoeling is dat daardoor het bezoekersaantal van de site verder omhoog wordt gestuwd. Het laatste jaar bezochten een kleine tienduizend mensen de website. Marc veel succes met jouw werk voor de Stichting Nobilis!

Lou Strik en Anneke Kuyper

De succesvolle tentoonstelling van beide kunstenaars is in afgeslankte vorm verlengd tot 19 december 2016. Beint Koopstra zorgde er ondertussen voor dat alle andere ruimten opnieuw ingericht werden. Er zijn naast high-lights uit de collectie ook nieuwe aanwinsten te zien. Overigens kreeg de Stichting Nobilis de afgelopen dagen een schenking van de kunstenaar Maartje Strik uit Amsterdam binnen. Zij schonk een flinke map met brieven uit het bezit van haar vader Lou Strik hoofdzakelijk uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In de map ook allemaal lijstjes met titels en prijzen. Materiaal dat zeer waardevol is voor het komende onderzoek in zake het werk van graficus Lou Strik.