Nieuw: digitale nieuwsbrief

Bijna twee weken geleden ging de eerste digitale nieuwsbrief de deur uit. Helaas kwamen 41 terug omdat het email-adres niet juist was. Wilt u alsnog de nieuwsbrief ontvangen, meld u nu aan. Ook voor de nieuwe belangstellenden bestaat de mogelijkheid nog voor de toezending. U kunt onder andere lezen over het tentoonstellingsprogramma 2018.

Toezending is interessant omdat er een speciale aanbieding is van een boek met vijf originele houtgravures voor slechts € 25,–. De aanbieding geldt alleen voor de ontvangers van de nieuwsbrief.

De tweede Nieuwsbrief verschijnt in december 2017 over het speciale openingsprogramma van Culturele Hoofdstad 2018 in ons centrum op vrijdagavond 26 januari 2018 met een voorstelling over verhalen uit de Griekse mythologie gebracht door de bekende Stellingwarver schriever Johan Veenstra en de niet minder bekende houtgraveur Peter Lazarov, die dan speciaal overkomt uit Bulgarije. De voorstelling is tweetalig: Stellingwerfs en Nederlands.

Er kan nu al ingetekend worden op de voorstellingen, die om 19.30 uur, 20.30 uur en 21.30 uur beginnen. Per voorstelling kunnen 33 gasten toegelaten worden. De toegang is gratis, koffie/thee met koek € 1,25. Even een mailbericht naar info@stichtingnobilis.nl onder opgave van aantal personen en hoe laat u wilt komen. U krijgt van ons een bevestiging.

Geslaagde Dag van de Prentkunst

Veel complimenten waren ons deel op de Dag van de Prentkunst op 7 oktober jl. Aanmerkelijk meer bezoek dan vorig jaar en veel aantrekkelijke activiteiten. En ze kwamen van heinde en verre. Veel dank komt toe aan de deelnemende kunstenaars, de vrijwilligers van de Stichting Nobilis en die van het Dorpshuis Et Legien.

Gisteren en vandaag lopen de twee workshops houtgravure van Peter Lazarov. Morgen in de Nieuwe Ooststellingwerver verslag over de Dag van de Prentkunst.

Binnenkort publiceren we foto’s van de Dag van de Prentkunst gemaakt door fotograaf Radboud Hafkenscheid.

Laatste nieuws

De workshop van Peter Lazarov in het centrum voor prentkunst in Fochteloo is maandag 9 oktober volgeboekt. Er is nog plaats op dinsdag 10 oktober en wellicht gaat ook woensdag 11 oktober door. Meldt u aan: info@stichtingnobilis.nl.

Zaterdag 7 oktober komt om 12.15 uur beeldhouwer Anne Woudwijk naar Fochteloo om zijn twee nieuwe beelden te onthullen. ’s Middags komt ook meester-drukker Francis Dirix uit het Belgische Hasselt naar Fochteloo om een demonstratie te geven van het drukken van houtgravure-blokken op de degelpers van Remco Heite in ons centrum in Fochteloo.

zaterdag 7 oktober Dag van de Prentkunst

Ten derde male de Dag van de Prentkunst in Fochteloo op zaterdag 7 oktober 2017 van 10.30 – 17.00 uur in het Dorpshuis Et Legien en in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis, 8428 HE Zuideinde 26a en 26b. Heel veel kunstboeken en prenten te koop. De Stichting verkoopt alle dubbele exemplaren. Kunstenaars met hun werk zijn aanwezig, zoals Antje Veldstra, Peter Lazarov, Kim Bilstra, Floortje Sebens, Wijke van der Bij. Om 11.00 uur de opening van de tentoonstelling Cees Andriessen Facetten door drs. Remco Heite, voorzitter van de Stichting Nobilis.

Daarna de aanbieding van het eerste exemplaar van de nieuwe oeuvre-catalogus van Cees Andriessen Aspecten door de kunstenaar. Om 12.15 uur presentatie van twee nieuwe buitenbeelden van bekende Friese beeldhouwer Anne Woudwijk bij het centrum voor prentkunst. Om 13.00 uur lezing en powerpointpresentatie van Peter Lazarov over zijn nieuwste werk gemaakt in China. Hij komt speciaal over uit Bulgarije, waar hij nu woont. Om 14.00 uur een veiling van kunstboeken op het terrein van de kleine prentkunst. Om 15.30 uur presentatie van Nobilis Cahier 10 gewijd aan leven en werk van Wim Zwiers (95) in aanwezigheid van de kunstenaar, die vroeger directeur was van Academie Minerva Groningen.

Om 18.00 uur voor de liefhebbers een afsluitend diner in Het Witte Huis Donkerbroek.

Aanmelding noodzakelijk via: info@stichtingnobilis.nl

Wilt u meer informatie over deze dag, klik hier.

 

Fundament wordt gelegd

Het centrum voor prentkunst in Fochteloo bouwt verder aan de eigen collectie. De laatste twee maanden zijn een aantal grote schenkingen in dank aanvaard. In de eerste plaats is daar de indrukwekkend schenking van mevrouw Alma Evenhuis met delen uit de collecties van Geerth van der Zee en Jan Rhebergen: boeken en kleine prenten. Drie reizen waren er nodig om de schenking over te brengen naar het centrum. In de tweede plaats 284 prenten (linosneden en etsen) van Jan van der Pol verdeeld over vier projecten. Van der Pol (1948) was docent schilderen en grafiek aan de Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Gisteren brachten bestuursleden Beint Koopstra en Pieter Jonker een bezoek aan prentenmaker Jan van der Meulen in Burgum en kwamen met een selectie grote prenten thuis. Het was zijn vierde schenking aan de Stichting Nobilis op rij. Morgen komen daar 93 houtsneden bij van de bekende grafica Kea Homan uit Assen (leerling van Nico Bulder, Academie Minerva). Begin 2018 wordt deze schenking gevierd met een tentoonstelling in Fochteloo.

In het lopende jaar worden nog twee grotere schenkingen verwacht. Daarna hoopt het bestuur op een iets minder onstuimige groei van de collectie anders zou er een ruimte-probleem kunnen ontstaan.

 

Gratis zeefdruk

De publiciteit rondom het verstrekken van een gratis zeefdruk van Peter O. Gerrits voor de huishoudens in Fochteloo is in volle gang. Het centrum voor prentkunst krijgt veel verzoeken van oud-inwoners van Fochteloo en van buitenstaanders of zij toch geen gratis prent kunnen bemachtigen.

Verloren verleden, zeefdruk, Peter Gerrits 2017

Helaas kan dat niet, alleen kan de prent nog gekocht worden voor € 150,– (ingelijst en wel). Er zal een strenge controle zijn bij de uitgifte op zaterdagmiddag 2 september van 13.00 – 17.00 uur. En de aktie loopt door tot het moment dat de oplage op is. U kunt niet een prent ophalen voor een buurvrouw of een familielid in Fochteloo. Zij die de prent ingelijst willen hebben, worden verzocht € 50,– mee te brengen. Het centrum zorgt dan voor een inlijsting bij een lijstenmaker in Groningen.

Kom in ieder geval tijdig naar het centrum op zaterdagmiddag 2 september.

De tentoonstelling van Peter Gerrits is te zien tot en met zondag 24 september. Hier met zijn nieuwste zeefdruk ‘grus grus’ (kraanvogel in het Fochteloerveen)

zondag 30 juli lezing over het werk van Jan van der Meulen

Zondag 30 juli vierde Jan van der Meulen zijn 82-ste verjaardag. Dat heugelijke feit, maar vooral de schenking van het prent-oeuvre van Van der Meulen is voor het centrum voor prentkunst aanleiding voor een lezing om 14.30 uur. 34 gasten woonden de lezing bij. In het centrum is ook een bescheiden tentoonstelling van zijn werk met 32 litho’s en staaldrukken ingericht door Beint Koopstra uit Sumar. De tentoonstelling is tot en met zondag 24 september nog te zien.

Abusievelijk hebben verschillende kranten melding gemaakt van een opening van de tentoonstelling van Peter O. Gerrits met 62 zeefdrukken ook op zondag 30 juli. Die opening vond een week eerder al plaats, maar ook zondag zal Peter Gerrits zelf present zijn.

Er is veel zien in het centrum, want ook is er een prachtige selectie te zien van de boeken van boekkunstenaar en boekverzorger Kurt Löb.

 

Nieuwe aanwinsten

Steeds vaker weten schenkers van prenten en boeken het centrum voor prentkunst te vinden. Vandaag kwam de derde grote schenking binnen van het werk van Jan van der Meulen uit Burgum. Afgelopen zaterdag waren de heer en mevrouw Vrooland-Löb uit Amsterdam te gast in het centrum voor prentkunst ter voorbereiding van de tentoonstelling van boekkunstenaar Kurt Löb. Zij kwamen niet met lege handen. Van Jannes Westerhof ontving de Stichting mappen met prenten, waaronder Atlantische Avond van Theun de Vries met tien originele etsen van Reinder Homan. Cees Andriessen uit Apeldoorn schonk eigen werk, maar ook van andere prentkunstenaars: Dirk van Gelder, H.N. Werkman, Willem J. Roozendaal, Ludmilla Jirincova en veel anderen. Maarten Giltay Veth uit Amsterdam schonk een prent uit zijn eigen oeuvre. Ook de komende tijd komen er drie belangrijke schenkingen binnen.

Nieuwe tentoonstellingen

In de kerk van Noordwolde is in de zomer op elke zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur de tentoonstelling te bezoeken met werk van Johannes Mulders. Er worden 23 werken uit de Nobilis-collectie getoond aangevuld met zes werken uit de collectie van het Dorpsarchief Noordwolde. De tentoonstelling duurt tot en met 9 september en is het kader van de provinciale actie Tsjerkepaad. 250 kerken in Friesland opengesteld voor publiek.

In de kerk van Ter Idzard is op dezelfde zaterdagmiddagen de tentoonstelling te bezoeken met werk van Peter Lazarov, Dirk Kerst Koopmans en Johannes Mulders. Beeldbepalende gebouwen, zoals kerken, klokkenstoelen, huizen en boerderijen in het werk van deze kunstenaars worden getoond. Opening 2 juli om 12.00 uur wethouder Frans Kloosterman met een inleiding van Pieter Jonker over het werk van de drie kunstenaars. Alle getoonde werk komt uit de Nobilis-collectie.

Schenking Jaap en Tonny Tempelman

Beilen. Afgelopen maandagochtend vond in Beilen de overdracht plaats van een schenking uit de kunstcollectie van Jaap en Tonny Tempelman. Het centrum voor prentkunst in Fochteloo verwierf prachtige prenten van onder andere Jan Mankes, Erasmus H. van Dulmen Krumpelman, Harry van Kruiningen en Reinder Homan. Jaap Tempelman geniet bekendheid als dichter en was rector van het Stellingwerf College in Oosterwolde (Fr.).