Dirk Kerst Koopmans en Opera Spanga

ZOMERTENTOONSTELLING IN TENTEPOLLE

In het prachtige gebouw De Tentepolle van Staatsbosbeheer in Nijetrijne verzorgt de Stichting Nobilis een zomertentoonstelling in opdracht van Opera Spanga. Het betreft werk dat Dirk Kerst Koopmans (1906-1998) heeft gemaakt in de periode 1932-1943 toen hij daar aan De Scheene woonde tussen de vissers, turfmakers en rietsnijders. Corina van Eijk heeft een meesterwerk neergezet met haar interpretatie en regie van de opera Aida. Voor enkele voorstellingen zijn nog een paar kaarten beschikbaar.

De tentoonstelling is geopend op de dagen van de opera Aida van 14.00 – 18.00 uur en op vrijdag- tot en met zondagmiddag ook van 14.00 – 18.00 uur. De tentoonstelling loopt tot en met de laatste zondag van augustus.

Naast aquarellen, tekeningen en prenten zijn er ook tien vitrines met originele blokken en prenten. In de eerste tentoonstellingsweek waren 140 leerlingen uit het basisonderwijs te gast. Zij maakten niet alleen een vaartocht en deden natuurproeven, ze bezochten ook de repetities van de opera en waren een uur lang te gast bij de tentoonstelling van Dirk Kerst Koopmans. Ze kregen een powerpointpresentatie te zien met een inleiding van Pieter Jonker en maakten daarna een moeilijke opdracht met vijftien vragen, waarmee leuke prijzen gewonnen konden worden.

Drie avonden met Dirk Kerst Koopmans

DRIE AVONDEN GEWIJD AAN DIRK KERST KOOPMANS

De Werkgroep Bekiek et mar, een platform voor taal en cultuur, organiseert een drietal avonden over leven en werk van beeldend kunstenaar Dirk Kerst Koopmans(1906-1998). De ateliernalatenschap in eigendom van de Dirk Kerst Koopmans Stichting wordt beheerd door de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo.

Vrijdagavond 29 juni om 20.00 uur in Hotel Lunia Oldeberkoop een filmavond over Dirk Kerst Koopmans. Te zien zijn de documentaire van Pat van Boeckel en een half uur niet eerder vertoond filmmateriaal van Jan de Vries over DKK.

Vrijdag 6 juli om 20.00 uur in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis in Fochteloo een klein symposium met als sprekers Karst Berkenbosch, Henk Zondag, Winfried Bruinsma en Pieter Jonker.

Vrijdag 13 juli om 19.30 uur in de Tentepolle, gebouw van Staatsbosbeheer. Opening expositie van Dirk Kerst Koopmans verzorgd door de Stichting Nobilis in opdracht van Opera Spanga. En een wandeling van 1,5 uur met verhalen onderweg.

Elke avond kost € 5,00 en opgave vooraf noodzakelijk: info@bekieketmar.nl

Wandelingen in het Fochtelooerveen

Wandelingen in het Fochtelooerveen

In het kader van het kunstproject Verstild. Tien kunstenaars zien het Foochtelooerveen zijn er wandelingen in het Fochtelooerveen onder leiding van projectleider Judith Bouma-Litjens. Groepen kunnen zich aanmelden voor de dinsdag of de woensdag (3/4 juli), (31 juli/1 augustus), (14/15 augustus), (28/29 augustus), (11/12 september) en (25/26 september).

Er zijn ook drie wandelingen, waar individuele deelnemers zich voor kunnen opgeven. Hier de data: 18 juli, 1 augustus en 12 september. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats bij de Vogelkijkhut aan de Fochtelooerveenweg en duurt twee uren. Wandelschoenen, flesje water en insectenmiddel meenemen. De wandeltocht gaat door als zich minimaal vijf mensen hebben aangemeld, maximum tien. Aanmelden bij info@stichtingnobilis.nl

Judith Bouma-Litjens verzorgt voor groepen ook powerpointpresentaties. Het programma duurt twee uren en minimaal zijn er tien deelnemers nodig. De kosten voor de wandelingen en de powerpointpresentaties zijn vijf euro per persoon.

Het is zover!

HET IS ZOVER!

Zaterdag 26 mei om 14.00 uur opende mevrouw Fimke Hijlkema, de nieuwe wethouder voor cultuur in Ooststellingwerf de bijzondere zomertentoonstelling VERSTILD. Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen. Ruim tachtig genodigden waren present ondanks de hitte. En zondag 27 mei werd er ruim vijftig bezoekers geteld.

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018Zondag 27 mei tot en met 30 september 2018 kunt elke donderdag- tot en met zondagmiddag van 13.30-16.30 uur terecht bij deze prachtige tentoonstelling. Tien kunstenaars vijftig prenten. Permanent draait er een fotoshow met 84 foto’s van mevrouw Judith Bouma-Litjens.

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018Zij verzorgt ook wandelingen met groepen door het Fochteloërveen en groepen kunnen ook terecht voor een powerpointpresentatie. Zij schreef ook het hoofdstuk in de begeleidende tentoonstellings-catalogus over de natuur in het Fochteloërveen. De catalogus telt zestig pagina’s telt zeker tachtig illustraties kost slechts € 7,50.

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018Er zijn zestien verschillende kunstkaarten gemaakt van Fochteloërveenprenten. Tien prenten en catalogus. Een set van tien dubbele kaarten met enveloppe kost € 10,00. Catalogus en de tien kaarten slechts € 15,00.

Verrassing tijdens de opening: beeldhouwer Anne Woudwijk is ook prentenmaker. Iedere bezoeker kreeg een kleine prent cadeau. Op 1 december in Fochteloo is zijn werk te zien.

 

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018Dit project is in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 en wordt mogelijk gemaakt door de provincie Friesland, de gemeente Ooststellingwerf, Johan Veenstra Stichting, Bettie Wiegman Fonds en Stichting Bercoop Fonds. Komt het zien, komt het zien!

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018Ondertussen werd een prachtig groot bord geplaatst in Fochteloo ontworpen door Sijtze Veldema voor op het parkeerterrein. Aan de muur van het centrum voor prentkunst is een hele grote foto van meer dan vijf meter geplaatst met een foto van Judith Bouma van het Fochteloërveen. Dat bord is permanent.

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018 Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018 Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018


Bekijk hier de folder (klik op folder voor vergroting).

Stichting Nobilis in Fochteloo Verstild 2018

Diana Court (1925-2018)

Diana Court (1925-2018)

Twee dagen voor haar 93-ste verjaardag overleed in Orvelte mevrouw Diana Court, weduwe van graficus Toon Wegner (1926-2010). Sinds 2012 werkte zij aan de overdracht van het werk van Toon Wegner aan de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst in Fochteloo. Naast alle prenten van Toon Wegner en alle hout-, lino- en etsplaten ook alle uitgaven van de Stichting Pro-Graph. Diana Court en Toon Wegner gaven 25 jaar lang elk jaar de grafiekkalender uit, maar ook talrijke internationale grafiekmappen. Alle documentatie over Toon Wegner in plakboeken en foto-albums droeg zij inmiddels over. Diana Court schonk daarnaast haar eigen grafiekcollectie bestaande uit 300 prenten van diverse kunstenaars. Nobilis Cahier 4 wijdden wij aan leven en werk van Toon Wegner en in 2017 organiseerde de Stichting een grote tentoonstelling van zijn werk in ons centrum voor prentkunst in Fochteloo.

Ontroerd zijn wij door haar heengaan en heel dankbaar voor het vele goeds dat zij voor de Stichting Nobilis heeft gedaan. Dankbaar ook voor haar vertrouwen en haar vriendschap. Haar naam zal nog vaak in Fochteloo genoemd worden.

Verstild! Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen

Verstild! Tien kunstenaars zien het Fochteloërveen

De voorbereidingen voor het grote project in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 zijn in volle gang. Een tentoonstelling met vijftig werken in het centrum voor prentkunst in Fochteloo, een catalogus van zestig pagina’s, wandelingen door het veen zelf onder leiding en powerpointpresentaties in het centrum voor groepen over het Fochteloërveen vanaf 27 mei 2018. En tien kunstenaars met nieuw werk over het Fochteloërveen, te weten Antje Veldstra, Siemen Dijkstra, Peter O. Gerrits, Peter Lazarov, Grietje Postma, Erik van Ommen, Christiaan Kuitwaard, Cees Andriessen, Reinder Homan en Anneke Kuyper. Hierboven de nieuwe prent van Erik van Ommen Kraanvogels in het Fochteloërveen, een reductiehoutsnede. Projectleiders Judith Bouma-Litjens en Pieter Jonker zijn nu dag en nacht aan het werk met de voorbereidingen. Met steun van de provincie Friesland, Ooststellingwerf Fonds, Johan Veenstra Stichting, Stichting Bercoop Fonds en Bettie Wiegman Fonds. De tentoonstelling en de activiteiten duren tot en met 30 september 2018. Daarna reist de tentoonstelling naar Ameland Kunstmaand en het ACEC Gebouw Apeldoorn.

Prachtige, nieuwe tentoonstelling Wijke van der Bij

Prachtige, nieuwe tentoonstelling Wijke van der Bij

Op zaterdag 24 maart opent de nieuwe, prachtige tentoonstelling met de meerkleurenhoutsneden van Wijke van der Bij (52) uit Grou. Thema’s in haar werk zijn vervallen schuurtjes, verweerde kerkmuren, torenweduwes, poortgebouwen van de staten en stinsen in Friesland. De tentoonstelling loopt tot en met zondag 13 mei 2018.

Elke donderdag- tot en met zondagmiddag te zien van 13.30-16.30 uur. Sommige prenten kennen tussen de vijftien en dertig drukgangen. Wijke van der Bij genoot haar (avond)opleiding aan de Vredeman de Vries Academie in Leeuwarden en kreeg daar onder andere les van Deodatus. Als kind tekende zij al heel graag. Dat was haar wereld. Haar moeder stimuleerde haar.

In het voorjaarsnummer van het kwartaaltijdschrift Grafiekwereld verscheen een uitvoerig artikel over haar werk, dat in het centrum ook in losse verkoop is (€ 5,–).

In 2017 schonken Wijke van der Bij en haar man de kunstschilder Meint van der Velde aan het centrum voor prentkunst prachtige, grote etsen van Jan Hofman uit Leeuwarden en vroege etsen van Meint van der Velde.

Wijke van der Bij is secretaris van Holt, de groep hoogdrukkers uit het Noorden des Lands en is druk met de organisatie van tentoonstellingen en tal van activiteiten.

De nieuwe tentoonstelling is een feest voor het oog. Een reis naar Fochteloo is meer dan de moeite waard: Zuideinde 26b. Het centrum ligt achter het dorpshuis Et Legien en naast het voetbalveld. De opening is om 14.30 uur en wordt verricht door mevr. C. Deodatus uit Roden.

Prolongatie tentoonstelling Erik van Ommen

Wegens succes verlenging expositie Erik van Ommen

Sinds 1 maart 2018 is er een bescheiden maar indrukwekkende tentoonstelling van houtsneden, etsplaten en boek van de vogelschilder Erik van Ommen. De tentoonstelling werd tegelijkertijd gehouden met de meerkleurenhoutsneden van Kea Homan. De tentoonstelling van Erik van Ommen zou vier weken duren, maar vanwege de belangstelling is besloten deze tentoonstelling nog met enkele weken te verlengen: tot en met zondag 13 april. Op 24 maart opent de tentoonstelling van de houtsneden in meerkleuren van Wijke van der Bij uit Grou in het centrum voor prentkunst. Ook zijn de nieuwe boeken Nog meer vogels van Koos van Zomeren en Poldervogels van Erik van Ommen verkrijgbaar.

Erik van Ommen komt naar Fochteloo

Erik van Ommen komt naar Fochteloo

Donderdag 1 maart om 16.00 uur ontvangt directeur Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap uit handen van kunstenaar Erik van Ommen het eerste exemplaar van Poldervogels. Om 15.30 uur staan thee/koffie klaar in het centrum voor prentkunst in Fochteloo. Erik van Ommen schreef en illustreerde dit schitterende boek, dat uitgegeven wordt door Uitgeverij Q in Amsterdam (onderdeel van Singel Uitgevers). Ook verschijnt het boek Nog meer vogels van Koos van Zomeren met illustraties van Erik van Ommen.

De presentatie mag u bijwonen als u zich aanmeldt via info@stichtingnobilis.nl

Ter gelegenheid van de presentatie is er tot en met 31 maart een speciale tentoonstelling van de houtsneden uit het nieuwe boek, van de etsplaten van Erik van Ommen, die hij vorig jaar schonk aan de Stichting Nobilis. En er is een tentoonstelling van al zijn boeken (een kleine dertig in getal).

Tegelijkertijd is er een tentoonstelling van alle nieuwe werk uit Poldervogels in Galerie Brink 2 in Vries. Voor openingstijden zie www.erikvanommen.nl

Geslaagde Vriendendag

Geslaagde Vriendendag op 10 februari

Op 10 februari was er in het centrum voor prentkunst de eerste Vriendendag. Zo’n dertig vrienden waren naar Fochteloo gekomen, waarvan er zeven een lange reis voor maakten vanuit de Randstad. Er was een lezing van uur over het werk van schilder-graficus Jan van der Pol uit Amsterdam, die ook zelf aanwezig was. Hij schonk vorig jaar 285 linosneden en etsen en 22 etsplaten aan de Stichting Nobilis. Na de pauze werd de eerste Vriendenprent aangeboden aan de Vrienden. Het eerste exemplaar was bestemd voor mevrouw Thed Leeuwendaal uit Appelscha, die als vrijwilligster vertrekt doordat ze gaat verhuizen. De Vriendenprent is een houtgravure van Peter Lazarov met de titel ‘Vader en zoon’. Mevrouw Leeuwendaal kreeg ook het boek De prentkunst van Peter Lazarov ten geschenke. Na afloop was er optreden met vier liedjes van zangeres Linde Drost uit Boelenslaan en nog een gezellige nazit. Mensen die zich nu aanmelden krijgen de Vriendenprent 2017 als welkom ten geschenke. Op 1 december 2018 is de volgende Vriendendag en wordt de tweede Vriendenprent gepresenteerd en uitgereikt. Voor de komende jaren zijn er voor de Vriendenprenten al twee opdrachten verstrekt, o.a. aan Antje Veldstra in Groningen. Vrienden krijgen uitnodigingen voor alle openingen van tentoonstellingen en diverse andere activiteiten. Wil men de Vriendenprent elk jaar ontvangen, dan wordt een bijdrage van minimaal 30,00 euro verwacht. Aanmeldingen: info@stichtingnobilis.nl