Unieke filmavond over Hein Mader

Vrijdagavond 17 februari om 20.00 uur is er een bijzondere filmavond in het centrum voor prentkunst in Fochteloo. Er wordt de film vertoond ‘Beelden van de Baas’ van Auke de Witte over beeldhouwer Hein Mader (1925-2011). De film werd in zijn laatste levensjaar opgenomen. Naast historisch film- en fotomateriaal en gesprekken met mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Hein Mader komt ook de kunstenaar zelf liggend op zijn sterfbed nog uitgebreid en enthousiast aan het woord over zijn werk. Na vertoning van de film is er een nagesprek met de filmer Auke de Witte. Als er na de pauze nog voldoende tijd over is wordt ook zijn film over de Friese kunstenaar Klaas Koopmans vertoond.

Kosten: vijf euro inbegrepen koffie/thee en koek. Kaarten reserveren noodzakelijk: info@stichtingnobilis  Het centrum voor prentkunst heeft op dit moment al de beschikking over vier binnenbeelden van Mader en hoopt ook op buitenbeelden.

tentoonstelling Tom Thijsse

Nieuwe tentoonstelling in Fochteloo

Vanaf donderdag 26 januari 2017 kunt u weer elke donderdag- tot en met zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur terecht in het centrum voor prentkunst in Fochteloo voor tentoonstellingsbezoek. Het nieuwe jaar opent met een overzichtstentoonstelling van meerkleuren houtdrukken, zwart-wit lino’s en kunstenaarsboeken van Tom Thijsse uit Muiden. Jasper Krabbe noemde zijn leermeester ooit de Nederlandse Hokusai. Tom Thijsse was in 1999 langere tijd in Japan zich nog meer te verdiepen in de techniek van Japanse prentkunst. U kunt de tentoonstelling bezoeken tot en met zondag 13 maart. Aanmelding voor de opening is niet meer mogelijk door het grote aantal gasten, dat zich opgegeven heeft. De tentoonstelling werd ingericht door Beint Koopstra. Wij verheugen ons op uw komst! De entree is gratis. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Ooststellingwerf Fonds.

    

       

Kalender 2017 verschenen

prentkunstkalender-stichting-nobilis-2017Afgelopen week is de prentkunst-kalender 2017 van de Stichting Nobilis verschenen in druk in oplage van 2500 exemplaren, maar ook te raadplegen op onze site. De kalender geeft een totaal overzicht van alle tentoonstellingen die in het centrum voor
prentkunst in Fochteloo worden gehouden. Het is naar overtuiging van de organisatie een afwisselend en boeiend programma. Op het moment dat elke tentoonstelling bijna geopend wordt, zult u uitgebreide informatie aantreffen op onze website. De kalender is een ontwerp van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving, dankzij Marc van der Zalm van Marc-o-media nu ook direct te raadplegen op onze site. Dat allemaal met hulp van het Ooststellingwerf Fonds.

Klik hier om de volledige kalender te bekijken.

Vanaf 19 december korte winterstop

Het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis is in 2016 op donderdag- tot en met zondagmiddag geopend van 13.30 – 16.30 uur. Van 19 december 2016 tot 26 januari 2017 gesloten. Daarna weer gewoon geopend tot 18 december 2017. Het adres is: Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo. Buiten openingstijden is bezoek ook mogelijk, met name voor groepen, na telefonische afspraak 06 38 39 28 40. Het centrum ligt naast het sportveld en achter het dorpshuis Et Legien. Nieuwe borden markeren de route op het terrein zelf. De toegang is gratis.

Aanbieding verlengd

Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn de prachtige boeken Lou Strik Prentenmaker en Prenten van Anneke Kuyper uitgegeven door uitgeverij Thoth voor een speciale aanbiedingsprijs te koop. Het boek over Lou Strik is tijdelijk in prijs verlaagd van € 47,50 naar € 25,00 en het boek over Anneke Kuyper van € 29,90 naar € 19,50. Bezoekers van de tentoonstelling in Fochteloo krijgen bij binnenkomst een gratis publicatie over het werk van beide kunstenaars.


 

Ooststellingwerf Fonds

Van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf ontving de Stichting Nobilis een substantiële bijdrage waardoor twee jaar lang een intensief programma aangeboden kan worden en waardoor ook tal van voorzieningen getroffen kunnen worden op het terrein van het collectiebeheer van de Stichting.

Wilt u ook meedoen?

Het centrum wordt gerund door een vrijwilligersteam. Hebt u ook belangstelling voor deelname aan dit werk, neem dan contact op. U kunt zich overigens gratis aanmelden voor de halfjaarlijkse internet-nieuwsbrief van het centrum met vermelding van alle activiteiten. U kunt ook vriend worden. Voor een door u zelf te bepalen jaarlijkse donatie wordt u uitgenodigd voor alle openingen en andere activiteiten. Draagt u € 30,00 of meer bij dan krijgt u jaarlijks een speciaal door één van onze kunstenaars vervaardigde prent en een uitnodiging voor de vriendendag, die vanaf 2017 in november wordt gehouden. Aanmelden: info@stichtingnobilis.nl

Marc-o-media

Er wordt ondertussen hard gewerkt aan de verbetering van onze website door Marc van der Zalm van Marc-o-media in Hemrik. Hij is overigens ook aangetrokken om allerlei werkzaamheden te verrichten die verband houden met de verbetering van de presentatiematerialen en -mogelijkheden en de automatisering van de collectieregistratie. Door de overstap naar WordPress is het mogelijk dat elke week de website voorzien wordt van nieuwe berichten over het centrum. De bedoeling is dat daardoor het bezoekersaantal van de site verder omhoog wordt gestuwd. Het laatste jaar bezochten een kleine tienduizend mensen de website. Marc veel succes met jouw werk voor de Stichting Nobilis!

Lou Strik en Anneke Kuyper

De succesvolle tentoonstelling van beide kunstenaars is in afgeslankte vorm verlengd tot 19 december 2016. Beint Koopstra zorgde er ondertussen voor dat alle andere ruimten opnieuw ingericht werden. Er zijn naast high-lights uit de collectie ook nieuwe aanwinsten te zien. Overigens kreeg de Stichting Nobilis de afgelopen dagen een schenking van de kunstenaar Maartje Strik uit Amsterdam binnen. Zij schonk een flinke map met brieven uit het bezit van haar vader Lou Strik hoofdzakelijk uit de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In de map ook allemaal lijstjes met titels en prijzen. Materiaal dat zeer waardevol is voor het komende onderzoek in zake het werk van graficus Lou Strik.