Passage

Op donderdag 24 november was er een geanimeerd bezoek van Passage Appelscha. Vijftien bezoekers luisterden aandachtig naar een lezing en maakten een rondgang door de collecties.

Drs. Aart de Goojer

Vanaf 1 december is op donderdag als vrijwilliger werkzaam in het centrum drs. Aart de Goojer (kunsthistoricus en bibliothecaris) uit Smilde. Het is een waardevolle en deskundige uitbreiding van het vrijwilligersteam van het centrum voor prentkunst in Fochteloo. Welkom, Aart!

In de spotlights

Op 19 november jl. waren vijf cameraploegen aan het werk in het centrum voor prentkunst in Fochteloo om in mini-documentaires het werk en de activiteiten van het centrum vast te leggen. Documentaire-maker Rob van Manen (Duiven) gaf met hulp van Auke de Witte (Franeker) voor negentien filmers in opdracht van Nova Noord een workshop. Vijf van onze Nobilis-vrijwilligers werden toegevoegd aan de vijf ploegen: Lien Dordregter, Beint Koopstra, Johan Veenstra, Henk Goeting en Pieter Jonker. Zij werden ondervraagd. Nobilis-vrijwilligers Hennie Jonker, Leonie van der Walle en Rinnie Veenstra verzorgden de hele dag de catering, terwijl Hans Jonker de techniek verzorgde. Aan het eind van de dag werden de resultaten bekeken en besproken. De bedoeling is dat Auke de Witte en Hans Jonker naderhand gemaakt filmmateriaal in gaan vlechten in de definitieve documentaire over het centrum, die zij zullen gaan maken.

Tentoonstellingsprogramma 2017 in Fochteloo

In het centrum voor prentkunst zijn de volgende acht tentoonstellingen gepland. Uitvoerige toelichtingen op deze website volgen later.

26 januari 2017 tot en met 12 maart Tom Thijsse. Meerkleurenhoutsneden, lino’s in zwart-wit en kunstenaars boeken.

26 januari 2017 tot en met 12 maart Frans Dille (1909-1999) etsen uit zijn grafiekmappen (in de bibliotheek en het depot)

19 maart tot en met 14 mei Hans Blanken. Tentoonstelling van 43 etsen naar aanleiding van de verschijning van Nobilis Cahier 9 over het werk van Hans Blanken

20 mei tot en met 16 juli Toon Wegner (1926-2010) Een gedreven kunstenaar.

23 juli tot en met 24 september Peter O. Gerrits. Overzichtstentoonstelling van zijn zeefdrukken.

23 juli tot en met 24 september Jan van der Meulen, litho’s en staaldrukken. Tentoonstelling in het depot.

7 oktober tot en met 26 november Cees Andriessen.  Een tentoonstelling met een fraaie dwars-doorsnee van zijn vrije werk, toegepaste grafiek en grafiekprojecten.

1 december tot en met 17 december Hielkje Westerhof. Project Weperpolder

Eerste tentoonstellingen in 2017

Vanaf donderdag 26 januari is de tentoonstelling met het werk van Tom Thijsse (Muiden) te zien. Naast meerkleuren houtsneden ook kleinere zwart-wit lino’s en kunstenaarsboeken van zijn hand. Jasper Krabbé noemde zijn leermeester de Nederlandse Hokusai. De opening zal plaatsvinden op zondag 23 januari. De kunstenaar is zelf aanwezig. Aanmelding voor het bijwonen van de opening noodzakelijk (info@stichtingnobilis.nl). In het depot en in de bibliotheek is er een tentoonstelling van de etsen uit de grafiekmappen van Frans Dille (1909-1989). Getoond worden de schenkingen van mevr. drs. Jos Pollet (Engwierum) en Atze Hoogeveen (Galerie Hoogenbosch, Gorredijk). In samenwerking met het tijdschrift Boekenpost. Voor het komend nummer van dat tijdschrift schreef Pieter Jonker een artikel van drie pagina’s onder de titel Frans Dille (1909-1999): ‘Een fel levend maar wijs geworden man.’

Werk in uitvoering

Gaandeweg zullen verbeteringen aangebracht worden in het beheer van de website van onze Stichting. We beginnen met het wekelijks bijwerken van deze Nieuws-pagina. Voor het laatste nieuws kunt u dus met regelmaat terecht op onze site. Mogen wij u als trouwe bezoeker begroeten?