Vriend worden


leden
Bezig met versturen

logo-stichting-nobilis-centrum-voor-prentkunst-001Wilt u op de hoogte blijven?

Hebt u oog voor kunst? Het centrum voor prentkunst in Fochteloo van de Stichting Nobilis wil u graag vrijblijvend en regelmatig informeren over haar activiteiten. Drie of vier keer per jaar sturen wij u onze digitale nieuwsbrief met informatie over alle nieuwe tentoonstellingen, publicaties, lezingen en workshops als u zich daarvoor aanmeldt. Dit kan via info@stichtingnobilis.nl of per post. De Stichting wil met hulp van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf een hecht netwerk opbouwen van nieuwsgierigen, donateurs en vrienden.

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. Het houdt in dat u door middel van het ons toesturen van het antwoordformulier expliciet toestemming geeft voor het door ons gebruiken van uw emailadres voor het versturen van de Nieuwsbrief of het door ons gebruiken van uw huisadres als u vriend van de Stichting Nobilis, abonnee van Grafiekwereld of lid van Exlibriswereld wilt worden. Van deze toestemming moeten wij u een aparte administratie bijhouden. U kunt ten allen tijd die toestemming weer intrekken.

Wilt u iets meer dan een gratis nieuwsbrief?

Vindt u het werk van onze Stichting belangrijk en wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan als donateur en elke donatie (groot en klein) is welkom op onze bankrekening NL94 RABO 0132 3862 91 t.n.v. Stichting Nobilis, Oosterwolde. Onze stichting kent geen structurele overheidssubsidies. De donateurs krijgen een uitnodiging voor de opening van alle tentoonstellingen. Aanmelden als donateur graag via internet info@stichtingnobilis.nl of op het adres Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo.

Donateur of vriend

Er is ook nog de keuze of u donateur of vriend wilt worden. De donatie voor vrienden bedraagt minimaal dertig euro per jaar, maar dan wordt u uitgenodigd voor de Vriendendag die jaarlijks in november wordt gehouden in Fochteloo en u ontvangt jaarlijks een fraaie nieuwe Nobilis-prent, gemaakt door bekende grafici. In 2017 wordt de eerste prent gemaakt en uitgereikt.

Vrijwilligers en vrijwilligsters

De Stichting Nobilis zoekt vrijwilligers. Voor de openstelling, maar bijvoorbeeld ook voor de collectieregistratie en andere werkzaamheden. U treft een vrolijk en hardwerkend team aan! Wilt u meer weten? Bel Pieter Jonker (06 38 39 28 40).

Grafiekwereld

Tot slot wijzen wij u nog op de mogelijkheid van een abonnement op het kwartaaltijdschrift Grafiekwereld voor € 25,- U kunt ook kiezen voor het lidmaatschap van Exlibriswereld, de uitgever van het tijdschrift. Dan kost het € 50,- en ontvangt u naast het tijdschrift bij elk nummer een prentbijlage of een Nobilis cahier en tevens de Nieuwsbrief van Exlibriswereld met alle activiteiten. U kunt zich bij de Stichting Nobilis aanmelden, wij verzorgen dan uw inschrijving.

Openstelling en contact

U kunt ons centrum bezoeken op donderdag- t/m zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in de periode 1 februari tot de kerstvakantie en verder dagelijks na telefonische afspraak: 06 – 38392840 (Pieter Jonker). Ons adres: Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo. Voor groepen zijn we altijd geopend, mits er een afspraak is gemaakt.

Voor meer informatie: www.stichtingnobilis.nl en/of info@stichtingnobilis.nl