zaterdag 7 oktober Dag van de Prentkunst

Ten derde male de Dag van de Prentkunst in Fochteloo op zaterdag 7 oktober 2017 van 10.30 – 17.00 uur in het Dorpshuis Et Legien en in het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis, 8428 HE Zuideinde 26a en 26b. Heel veel kunstboeken en prenten te koop. De Stichting verkoopt alle dubbele exemplaren. Kunstenaars met hun werk zijn aanwezig, zoals Antje Veldstra, Peter Lazarov, Kim Bilstra, Floortje Sebens, Wijke van der Bij. Om 11.00 uur de opening van de tentoonstelling Cees Andriessen Facetten door drs. Remco Heite, voorzitter van de Stichting Nobilis.

Daarna de aanbieding van het eerste exemplaar van de nieuwe oeuvre-catalogus van Cees Andriessen Aspecten door de kunstenaar. Om 12.15 uur presentatie van twee nieuwe buitenbeelden van bekende Friese beeldhouwer Anne Woudwijk bij het centrum voor prentkunst. Om 13.00 uur lezing en powerpointpresentatie van Peter Lazarov over zijn nieuwste werk gemaakt in China. Hij komt speciaal over uit Bulgarije, waar hij nu woont. Om 14.00 uur een veiling van kunstboeken op het terrein van de kleine prentkunst. Om 15.30 uur presentatie van Nobilis Cahier 10 gewijd aan leven en werk van Wim Zwiers (95) in aanwezigheid van de kunstenaar, die vroeger directeur was van Academie Minerva Groningen.

Om 18.00 uur voor de liefhebbers een afsluitend diner in Het Witte Huis Donkerbroek.

Aanmelding noodzakelijk via: info@stichtingnobilis.nl

Wilt u meer informatie over deze dag, klik hier.

 

Fundament wordt gelegd

Het centrum voor prentkunst in Fochteloo bouwt verder aan de eigen collectie. De laatste twee maanden zijn een aantal grote schenkingen in dank aanvaard. In de eerste plaats is daar de indrukwekkend schenking van mevrouw Alma Evenhuis met delen uit de collecties van Geerth van der Zee en Jan Rhebergen: boeken en kleine prenten. Drie reizen waren er nodig om de schenking over te brengen naar het centrum. In de tweede plaats 284 prenten (linosneden en etsen) van Jan van der Pol verdeeld over vier projecten. Van der Pol (1948) was docent schilderen en grafiek aan de Academie van Beeldende Kunst in Den Haag. Gisteren brachten bestuursleden Beint Koopstra en Pieter Jonker een bezoek aan prentenmaker Jan van der Meulen in Burgum en kwamen met een selectie grote prenten thuis. Het was zijn vierde schenking aan de Stichting Nobilis op rij. Morgen komen daar 93 houtsneden bij van de bekende grafica Kea Homan uit Assen (leerling van Nico Bulder, Academie Minerva). Begin 2018 wordt deze schenking gevierd met een tentoonstelling in Fochteloo.

In het lopende jaar worden nog twee grotere schenkingen verwacht. Daarna hoopt het bestuur op een iets minder onstuimige groei van de collectie anders zou er een ruimte-probleem kunnen ontstaan.

 

Gratis zeefdruk

De publiciteit rondom het verstrekken van een gratis zeefdruk van Peter O. Gerrits voor de huishoudens in Fochteloo is in volle gang. Het centrum voor prentkunst krijgt veel verzoeken van oud-inwoners van Fochteloo en van buitenstaanders of zij toch geen gratis prent kunnen bemachtigen.

Verloren verleden, zeefdruk, Peter Gerrits 2017

Helaas kan dat niet, alleen kan de prent nog gekocht worden voor € 150,– (ingelijst en wel). Er zal een strenge controle zijn bij de uitgifte op zaterdagmiddag 2 september van 13.00 – 17.00 uur. En de aktie loopt door tot het moment dat de oplage op is. U kunt niet een prent ophalen voor een buurvrouw of een familielid in Fochteloo. Zij die de prent ingelijst willen hebben, worden verzocht € 50,– mee te brengen. Het centrum zorgt dan voor een inlijsting bij een lijstenmaker in Groningen.

Kom in ieder geval tijdig naar het centrum op zaterdagmiddag 2 september.

De tentoonstelling van Peter Gerrits is te zien tot en met zondag 24 september. Hier met zijn nieuwste zeefdruk ‘grus grus’ (kraanvogel in het Fochteloerveen)

zondag 30 juli lezing over het werk van Jan van der Meulen

Zondag 30 juli vierde Jan van der Meulen zijn 82-ste verjaardag. Dat heugelijke feit, maar vooral de schenking van het prent-oeuvre van Van der Meulen is voor het centrum voor prentkunst aanleiding voor een lezing om 14.30 uur. 34 gasten woonden de lezing bij. In het centrum is ook een bescheiden tentoonstelling van zijn werk met 32 litho’s en staaldrukken ingericht door Beint Koopstra uit Sumar. De tentoonstelling is tot en met zondag 24 september nog te zien.

Abusievelijk hebben verschillende kranten melding gemaakt van een opening van de tentoonstelling van Peter O. Gerrits met 62 zeefdrukken ook op zondag 30 juli. Die opening vond een week eerder al plaats, maar ook zondag zal Peter Gerrits zelf present zijn.

Er is veel zien in het centrum, want ook is er een prachtige selectie te zien van de boeken van boekkunstenaar en boekverzorger Kurt Löb.

 

Nieuwe aanwinsten

Steeds vaker weten schenkers van prenten en boeken het centrum voor prentkunst te vinden. Vandaag kwam de derde grote schenking binnen van het werk van Jan van der Meulen uit Burgum. Afgelopen zaterdag waren de heer en mevrouw Vrooland-Löb uit Amsterdam te gast in het centrum voor prentkunst ter voorbereiding van de tentoonstelling van boekkunstenaar Kurt Löb. Zij kwamen niet met lege handen. Van Jannes Westerhof ontving de Stichting mappen met prenten, waaronder Atlantische Avond van Theun de Vries met tien originele etsen van Reinder Homan. Cees Andriessen uit Apeldoorn schonk eigen werk, maar ook van andere prentkunstenaars: Dirk van Gelder, H.N. Werkman, Willem J. Roozendaal, Ludmilla Jirincova en veel anderen. Maarten Giltay Veth uit Amsterdam schonk een prent uit zijn eigen oeuvre. Ook de komende tijd komen er drie belangrijke schenkingen binnen.

Nieuwe tentoonstellingen

In de kerk van Noordwolde is in de zomer op elke zaterdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur de tentoonstelling te bezoeken met werk van Johannes Mulders. Er worden 23 werken uit de Nobilis-collectie getoond aangevuld met zes werken uit de collectie van het Dorpsarchief Noordwolde. De tentoonstelling duurt tot en met 9 september en is het kader van de provinciale actie Tsjerkepaad. 250 kerken in Friesland opengesteld voor publiek.

In de kerk van Ter Idzard is op dezelfde zaterdagmiddagen de tentoonstelling te bezoeken met werk van Peter Lazarov, Dirk Kerst Koopmans en Johannes Mulders. Beeldbepalende gebouwen, zoals kerken, klokkenstoelen, huizen en boerderijen in het werk van deze kunstenaars worden getoond. Opening 2 juli om 12.00 uur wethouder Frans Kloosterman met een inleiding van Pieter Jonker over het werk van de drie kunstenaars. Alle getoonde werk komt uit de Nobilis-collectie.

Schenking Jaap en Tonny Tempelman

Beilen. Afgelopen maandagochtend vond in Beilen de overdracht plaats van een schenking uit de kunstcollectie van Jaap en Tonny Tempelman. Het centrum voor prentkunst in Fochteloo verwierf prachtige prenten van onder andere Jan Mankes, Erasmus H. van Dulmen Krumpelman, Harry van Kruiningen en Reinder Homan. Jaap Tempelman geniet bekendheid als dichter en was rector van het Stellingwerf College in Oosterwolde (Fr.).

Drukke tijden

De afgelopen week was een drukke week in het centrum voor prentkunst: het Pinksterweekend de Kunstroute van de Stichting Kunstwerf, woensdagavond een bezoek van de Rotary Oosterwolde en zaterdagmiddag de buurtvereniging De Vier Streken.

Ook verscheen in die week het zomernummer van het tijdschrift Grafiekwereld, dat in Fochteloo in opdracht wordt gemaakt. In dit nummer o.a. een artikel over het grafisch werk van Theo Kurpershoek, wiens werk door zijn zoon Manuel Kurpershoek uit Nijmegen aan het centrum in Fochteloo werd geschonken. Ook een artikel over de zeefdrukken van Peter O. Gerrits uit Roden, die vanaf 22 juli aanstaande exposeert in ons centrum. Verder artikelen over Sietske Bosma, De Stijl, Johan van Hell, Roline Wichers Wierdsma en Peter Vos. Losse nummers kosten in het centrum 5,00 euro.

Maandag 12 juni stond in het teken van een atelierbezoek aan graficus Michiel van Nieuwland in Bunnik. In het dagelijks leven ook de vloerenontwerper van Forbo Krommenie. Over hem verschijnt in het herfstnummer van Grafiekwereld een artikel.

Schenking Galerie Jan Reinder Adema

Naar nu bekend wordt gemaakt heeft Galerie Jan Reinder Adema uit Damwoude begin dit jaar een schenking gedaan aan het centrum voor prentkunst. De schenking bestaat uit het werk van Trees de Vries (1925-2013). De Vries ontwierp eerst gobelins in een heel eigen techniek en beeldtaal. Naderhand legde ze zich toe op het maken van prentkunst in de techniek van de kartondruk. Haar werk is overwegend abstract. De verkregen schenking bestaat uit een groot aantal prenten, maar ook de originele kartons waar de prenten van gedrukt werden. De Stichting kreeg ook een prachtig gobelin van haar hand. Vanaf dit weekeinde is er ook werk van Trees de Vries te koop in Fochteloo (i.s.m. Galerie Jan Reinder Adema).

Verrassende aankoop beeld van Anne Woudwijk

Stichting Nobilis kocht gisteren op de valreep een klein beeld aan van Anne Woudwijk (1952) bij Galerie Jan Reinder Adema in Damwoude. Het beeld is vanochtend geplaatst in het centrum voor prentkunst in Fochteloo en kan in het kader van de Kunstroute van Stichting Kunstwerf al worden bewonderd. Het aangekochte beeld ‘Schorpioen’ maakt deel uit van een grotere beeldengroep. De Drachtster beeldhouwer maakte in 1997 in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf 1997 het beeld ‘Het Korhoen’, dat eigenlijk uit drie beelden bestaat. Het beeld staat vooraan op het parkeerterrein van de Stichting/Dorpshuis Et Legien. Stichting Nobilis is een centrum voor prentkunst maar schenkt ook aandacht aan regionale kunstenaars uit andere disciplines. In het centrum is ook werk te zien van de beeldhouwers Guus Hellegers en Hein Mader.