Zdenek Mezl (1934-2016)

Tot en met 14 mei ook te zien in het centrum voor prentkunst een tentoonstelling met houtgravures van de Praagse graficus Zdenek Mezl (1934-2016) met originele houtblokken, prenten en boeken. Open op donderdag- tot en met zondagmiddag 13.30 – 16.30 uur.

U kunt ook nog volop genieten van de tentoonstelling met etsen van Hans Blanken.

Nu wordt al gewerkt aan de volgende grote tentoonstelling in ons centrum: Toon Wegner (1926-2010). Een gedreven kunstenaar. Het hele centrum in Fochteloo wordt ontruimd voor deze tentoonstelling, die van 20 mei tot en met 16 juli te zien is.

 

Hele Paasweekend open

In het Paasweekend 2017 is van donderdag- tot en met maandagmiddag 13.30-16.30 uur het centrum voor prentkunst in Fochteloo geopend. Naast de tentoonstellingen van Hans Blanken. Etsen en Zdenek Mezl. Houtgravures worden er door de Stichting Nobilis ook twee nieuwe houtsneden van Grietje Postma getoond. De komende jaren zullen alle nieuwe prenten van Postma te zien en te koop zijn in ons centrum.

Houtsnede 2016-IV Grietje Postma

Houtsnede 2016-IV Grietje Postma, ingelijst € 495,–

Hans Blanken. Etsen

Hans Blanken. Etsen is de nieuwe tentoonstelling met 45 etsen van Hans Blanken uit Wanswerd. Opening 18 maart 2017 om 14.30 in het centrum voor prentkunst. Tegelijkertijd wordt het Nobilis Cahier 9 gepresenteerd onder de gelijknamige titel Hans Blanken. Etsen. De tentoonstelling in het centrum voor prentkunst, Zuideinde 26b, Fochteloo is te zien tot en met zondag 14 mei op donderdag- tot en met zaterdagmiddag 13.30-16.30 uur. Hans Blanken werkte soms vier maanden intensief aan één ets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unieke filmavond over Hein Mader

Vrijdagavond 17 februari om 20.00 uur is er een bijzondere filmavond in het centrum voor prentkunst in Fochteloo. Er wordt de film vertoond ‘Beelden van de Baas’ van Auke de Witte over beeldhouwer Hein Mader (1925-2011). De film werd in zijn laatste levensjaar opgenomen. Naast historisch film- en fotomateriaal en gesprekken met mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Hein Mader komt ook de kunstenaar zelf liggend op zijn sterfbed nog uitgebreid en enthousiast aan het woord over zijn werk. Na vertoning van de film is er een nagesprek met de filmer Auke de Witte. Als er na de pauze nog voldoende tijd over is wordt ook zijn film over de Friese kunstenaar Klaas Koopmans vertoond.

Kosten: vijf euro inbegrepen koffie/thee en koek. Kaarten reserveren noodzakelijk: info@stichtingnobilis  Het centrum voor prentkunst heeft op dit moment al de beschikking over vier binnenbeelden van Mader en hoopt ook op buitenbeelden.

tentoonstelling Tom Thijsse

Nieuwe tentoonstelling in Fochteloo

Vanaf donderdag 26 januari 2017 kunt u weer elke donderdag- tot en met zondagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur terecht in het centrum voor prentkunst in Fochteloo voor tentoonstellingsbezoek. Het nieuwe jaar opent met een overzichtstentoonstelling van meerkleuren houtdrukken, zwart-wit lino’s en kunstenaarsboeken van Tom Thijsse uit Muiden. Jasper Krabbe noemde zijn leermeester ooit de Nederlandse Hokusai. Tom Thijsse was in 1999 langere tijd in Japan zich nog meer te verdiepen in de techniek van Japanse prentkunst. U kunt de tentoonstelling bezoeken tot en met zondag 13 maart. Aanmelding voor de opening is niet meer mogelijk door het grote aantal gasten, dat zich opgegeven heeft. De tentoonstelling werd ingericht door Beint Koopstra. Wij verheugen ons op uw komst! De entree is gratis. De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Ooststellingwerf Fonds.

    

       

Kalender 2017 verschenen

prentkunstkalender-stichting-nobilis-2017Afgelopen week is de prentkunst-kalender 2017 van de Stichting Nobilis verschenen in druk in oplage van 2500 exemplaren, maar ook te raadplegen op onze site. De kalender geeft een totaal overzicht van alle tentoonstellingen die in het centrum voor
prentkunst in Fochteloo worden gehouden. Het is naar overtuiging van de organisatie een afwisselend en boeiend programma. Op het moment dat elke tentoonstelling bijna geopend wordt, zult u uitgebreide informatie aantreffen op onze website. De kalender is een ontwerp van Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving, dankzij Marc van der Zalm van Marc-o-media nu ook direct te raadplegen op onze site. Dat allemaal met hulp van het Ooststellingwerf Fonds.

Klik hier om de volledige kalender te bekijken.

Vanaf 19 december korte winterstop

Het centrum voor prentkunst van de Stichting Nobilis is in 2016 op donderdag- tot en met zondagmiddag geopend van 13.30 – 16.30 uur. Van 19 december 2016 tot 26 januari 2017 gesloten. Daarna weer gewoon geopend tot 18 december 2017. Het adres is: Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo. Buiten openingstijden is bezoek ook mogelijk, met name voor groepen, na telefonische afspraak 06 38 39 28 40. Het centrum ligt naast het sportveld en achter het dorpshuis Et Legien. Nieuwe borden markeren de route op het terrein zelf. De toegang is gratis.

Aanbieding verlengd

Tijdens de tentoonstellingsperiode zijn de prachtige boeken Lou Strik Prentenmaker en Prenten van Anneke Kuyper uitgegeven door uitgeverij Thoth voor een speciale aanbiedingsprijs te koop. Het boek over Lou Strik is tijdelijk in prijs verlaagd van € 47,50 naar € 25,00 en het boek over Anneke Kuyper van € 29,90 naar € 19,50. Bezoekers van de tentoonstelling in Fochteloo krijgen bij binnenkomst een gratis publicatie over het werk van beide kunstenaars.


 

Ooststellingwerf Fonds

Van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf ontving de Stichting Nobilis een substantiële bijdrage waardoor twee jaar lang een intensief programma aangeboden kan worden en waardoor ook tal van voorzieningen getroffen kunnen worden op het terrein van het collectiebeheer van de Stichting.

Wilt u ook meedoen?

Het centrum wordt gerund door een vrijwilligersteam. Hebt u ook belangstelling voor deelname aan dit werk, neem dan contact op. U kunt zich overigens gratis aanmelden voor de halfjaarlijkse internet-nieuwsbrief van het centrum met vermelding van alle activiteiten. U kunt ook vriend worden. Voor een door u zelf te bepalen jaarlijkse donatie wordt u uitgenodigd voor alle openingen en andere activiteiten. Draagt u € 30,00 of meer bij dan krijgt u jaarlijks een speciaal door één van onze kunstenaars vervaardigde prent en een uitnodiging voor de vriendendag, die vanaf 2017 in november wordt gehouden. Aanmelden: info@stichtingnobilis.nl