Disclaimer

De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door Stichting Nobilis. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van de site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat er informatie is opgenomen die verouderd is. Data en titels voor tentoonstellingen, activiteiten en producten zijn altijd onder voorbehoud. Aan de geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en Stichting Nobilis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Om bestellingen bij je af te kunnen leveren, of je vragen te kunnen beantwoorden, heeft Stichting Nobilis enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Stichting Nobilis zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit verplicht. Minderjarigen (onder 18 jaar) hebben bij bestellingen en/of het verstrekken van e-mailgegevens altijd toestemming nodig van de ouders. Van bezoekers van de website van Stichting Nobilis worden algemene gegevens bijgehouden, zoals gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. De gegevens zullen anoniem worden verwerkt.

Privacyverklaring

Stichting Nobilis doet al het mogelijke om de privacy van de bezoeker te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Stichting Nobilis. In deze verklaring verschaft Stichting Nobilis informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt van u in het kader van onze dienstverlening en onze website. Stichting Nobilis gaat zorgvuldig met uw gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Nobilis verzamelt en verwerkt van u in het kader van de aangeboden diensten, producten en het bezoeken van onze websites.
Voor het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven, het afnemen van onze diensten en/of producten en het bezoeken van onze website geeft u toestemming aan Stichting Nobilis om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring te verwerken.
Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u slechts persoonsgegevens aan Stichting Nobilis verstrekken indien één van uw ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacyverklaring heeft gelezen ons hiervoor namens u toestemming geeft. Wij verzoeken u daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien u nog geen toestemming hebt gekregen.
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy statement van de desbetreffende website te lezen.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Stichting Nobilis, gevestigd aan de Lange Akker 24 in Oosterwolde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41003933 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
Stichting Nobilis heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel?

Account/profiel/lidmaatschap/anders

 • Inloggegevens (Stichting Nobilis (naam + wachtwoord) voor zover van toepassing
 • Personalia
  • Naam (voornaam, voorletters, tussenvoegsel en achternaam)
 • Locatiegegevens
  • Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats, land)
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud bericht contactformulier

Verzameldoelen en bijbehorende gegevens

 • Werving en selectie nieuwe leden (bijv. Vrienden en donateurs van Nobilis)
 • Personalia
 • De inschrijving van nieuwe leden
 • Op de hoogte te houden van betrokkenen ten aanzien van de voortgang, nieuwe ontwikkelingen en informatie
  • Woonadres
  • E-mailadres
 • Voor de juiste technische werking, verbetering, juiste koppeling van gegevens en het onderhoud van website en/of ICT-systemen
  • Gegevens binnen de technische omgeving van de ICT-systemen
  • Websitegegevens

Website

Bezoekers

 • IP-adres
 • Surf- en clickgedrag
 • Cookies (toestemming vereist)
 • Algemene bezoekgegevens, zoals de meeste bezochte pagina's.
 • Contactformulier
 • Aanmeldformulier Vrienden van Nobilis
 • Aanmeldformulier Donateur van Nobilis
 • Aanmeldformulier Vrijwilliger worden van Nobilis
 • Aanvraag groepsbezoek
 • Aanmeldformulier workshops
 • Bestelformulier boeken, cahiers, grafiekmappen, grafiek/prenten/kaarten

Verzameldoelen

Binnen de website en/of het systeem van Stichting Nobilis worden gebruiksstatistieken geanalyseerd. Het doel hiervan is de inrichting alsmede de beveiliging te optimaliseren voor de bezoekers en relaties van Stichting Nobilis. Aan de hand van deze gegevens kan Stichting Nobilis de diensten zoveel mogelijk op de behoefte van de bezoekers en relaties afstemmen. Bezoekers worden niet individueel gevolgd bij het surf- en clickgedrag. De gegevens in het contactformulier worden gebruikt ter identificatie en om contact op te kunnen nemen met de invuller van het formulier.

Om u een goede service te kunnen bieden is het noodzakelijk dat Stichting Nobilis bovenstaande gegevens van u heeft. De verstrekking van uw persoonsgegevens door u aan Stichting Nobilis is een wettelijke/contractuele/noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Stichting Nobilis te sluiten. Wanneer u de gegevens niet verstrekt, is het helaas niet mogelijk een overeenkomst met Stichting Nobilis aan te gaan.
Er wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.
In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Stichting Nobilis maakt geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Stichting Nobilis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die hiervoor wordt verkregen waartoe het IP-adres behoort, wordt overgebracht naar Google. Deze gegevens worden door Google opgeslagen op servers die in de Verenigde Staten staan. Om hier meer informatie over in te winnen kunt u het privacybeleid van Google nalezen en hiernaast het specifieke privacybeleid van Google  Analytics. Stichting Nobilis heeft Google Analytics ingesteld aan de hand van de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hierdoor is de invloed op de privacy van onze bezoekers minimaal.
De informatie wordt door Google gebruikt om rapporten over de website aan Stichting Nobilis te kunnen verstrekken, om te bekijken hoe de website gebruikt wordt. Deze informatie kan door Google verschaft worden aan derden voor zover derden de informatie namens Google verwerken of wanneer Google wettelijk verplicht is tot informatieverschaffing. Stichting Nobilis heeft hier geen enkele invloed op. Stichting Nobilis heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen analytische informatie voor andere diensten van Google te gebruiken.

Met uw toestemming plaatsen wij 'tracking cookies' op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens voor deze doelen?

Stichting Nobilis bewaart de gegevens totdat betrokkenen de cookies verwijderen, zich afmelden voor een van onze nieuwsbrieven/uitnodigingen of zolang er sprake is van een wettelijke bewaartermijn. Betrokkenen kunnen op ieder gewenst moment verzoeken hun gegevens te verwijderen of de gegevens te wijzigen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Stichting Nobilis kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Stichting Nobilis verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

Welke partijen hebben toegang tot welke gegevens?

Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij dit voor de uitvoering van relevante werkzaamheden voor u als bezoeker noodzakelijk is of wettelijk verplicht is.
Wij zullen de persoonsgegevens nooit zonder toestemming verkopen, verspreiden of leasen aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Stichting Nobilis hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Stichting Nobilis zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Het Stichting Nobilis gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

Een account kan door de betrokkene op ieder gewenst moment worden opgezegd. Binnen het account kunnen betrokkenen tevens de door hun opgegeven informatie wijzigen. Indien u bent aangemeld voor een nieuwsbrief, dan bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te kunnen melden.
U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:

Stichting Nobilis

Postadres:
Lange Akker 24
8431 PG  Oosterwolde
T: 06 38392840

 

Bezoekadres:
Zuideinde 26b
8428 HE  Fochteloo

Openingstijden

Donderdag tot en met zondag van 13:30 tot 16:30 uur.

 

Route

Plan uw route

Contact:

Bezoekadres
Zuideinde 26B
8428 HE  Fochteloo

Postadres
Lange Akker 24
8431 PG  Oosterwolde

T: 06 38 39 28 40

KvK: 41003933

E: info@stichtingnobilis.nl