Jan Battermann

Meedoen met Nobilis

Doe mee met Nobilis. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden en mee te helpen aan beheer, tentoonstellingen, gastheer/vrouw-schap e.d. Ook kunt u vriend van Nobilis worden met extra voordelen, zoals uitnodigingen voor de opening van exposities en jaarlijks een gratis unieke prent.

U kunt ook donateur worden van de stichting. Door de ANBI-status van Stichting Nobilis zijn uw giften aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Vrienden van Nobilis

De Stichting Nobilis kent een Vriendenorganisatie die nu 392 vrienden telt. Vrienden geven jaarlijks minimaal een donatie van dertig euro en krijgen dan de jaarlijkse vriendenprent (in 2021 was dat een nieuwe prent van Grietje Postma), maar ook uitnodigingen voor de openingen van de tentoonstellingen, voor lezingen en activiteiten. Vrienden krijgen kortingen en presentjes. Als welkom krijgt u een pakket met publicaties en kleine prenten ten geschenke. Jaarlijks wordt er een Vriendendag gehouden. Alle vrienden van Nobilis krijgen daarvoor een uitnodiging.

Er zijn nu
vrienden van Nobilis

Welkomstpakket voor nieuwe vrienden van Nobilis

Nieuwe Vrienden die zich aanmelden krijgen een welkomstpakket. Dit jaar is er een extra cadeau voor alle vrienden. Bij een bezoek aan het centrum kunnen zij een gratis exemplaar van het prachtige boek Lou Strik prentenmaker in ontvangst nemen. Stichting Nobilis beheert de ateliernalatenschap van deze eminente hout- en kopergraveur.
Reden genoeg om juist in 2022 Vriend te worden van Stichting Nobilis, het centrum voor prentkunst.

Aanmelden: via de onderstaande knop, via een e-mail naar info@stichtingnobilis.nl, of bel met Pieter Jonker: 06 38392840.

Vrijwilliger van Nobilis

Van gastvrouw/gastheer tot bestuur; alle medewerkers bij Nobilis zijn vrijwilligers. Die zetten zich om niet in voor de kunst, het centrum, de kunstenaars en kunstliefhebbers. Bij Nobilis zijn de volgende mensen actief:

Collectiebeheer en -registratie:
Barteld Londo (coördinator), Jan Seton, Petra Koornneef, Arend-Jan Evenboer, Hans de Jong.

Specifieke projecten:
Roelof Dragt, Jan Bouma.

Inrichten tentoonstellingen:
Beint Koopstra (coördinator), Roelof Dragt.

Gastvrouwen en -heren:
Beint Koopstra en Rinnie Veenstra (coördinatie), Tineke van Belle, Jurjen Bergsma, Lien Dordregter, Hennie Jonker, Leonie van der Walle, Bert en Marlene ten Feld, Peter Gerrits, Bea Sportel Bolt, Mariet Meerhof, Frits Tijdink, Nynke Jongedijk, Froukje Kuiper, Barteld Londo en Pieter Jonker.

Uitgeverij Stichting Nobilis:
Pieter Jonker (coördinator), Sijtze Veldema (Stilet Vormgeving).

Publiciteit en PR:
Pieter Jonker (coördinator) Judith Bouma-Litjens, Peter Kooij.

Dagarrangementen voor groepen:
Judith Bouma-Litjens (coördinator), Pieter Jonker.

Adviseurs:
Barteld Londo (advisering beleidszaken) en drs. Peter Kooij (collectievorming, onderzoek en publicaties)

Het bestuur:
Dr. Peter O. Gerrits (voorzitter), Beint Koopstra (secretaris), Pieter Jonker (penningmeester) en de bestuursleden mevr. Rinnie Veenstra, mevr. Judith Bouma-Litjens, mevr. Leonie Jonker-van der Walle en Johan Veenstra.

Vrijwilliger worden van Nobilis?

Neem contact op met het Nobilis Centrum voor Prentkunst om vrijwiliger bij het centrum te worden. We zoeken onder meer vrijwilligers voor het catalogiseren van de kunst- en bibliotheekcollectie.

 

Mail naar info@stichtingnobilis.nl of  of bel met Pieter Jonker 06 38 39 28 40.

Donateur van Nobilis

Vindt u het werk van onze Stichting belangrijk en wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan als donateur en elke donatie (groot en klein) is welkom op onze bankrekening NL94 RABO 0132 3862 91 t.n.v. Stichting Nobilis, Oosterwolde. Onze stichting kent geen structurele overheidssubsidies. De donateurs krijgen een uitnodiging voor de opening van alle tentoonstellingen.
Aanmelden als donateur graag via het aanmeldformulier of op het adres Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo, of via telefoon: 06 38 39 28 40 (Pieter Jonker).

Omdat de stichting een ANBI-status heeft zijn giften aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

donateur-worden

Gratis Nobilis Nieuwsbrief

nobilis-nieuwsbrief

Hebt u oog voor kunst? Het centrum voor prentkunst in Fochteloo van de Stichting Nobilis wil u graag vrijblijvend en regelmatig informeren over haar activiteiten. Drie of vier keer per jaar sturen wij u onze digitale nieuwsbrief met informatie over alle nieuwe tentoonstellingen, publicaties, lezingen en workshops als u zich daarvoor aanmeldt. Dit kan via het aanmeldformulier of per post. De Stichting wil met hulp van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf een hecht netwerk opbouwen van nieuwsgierigen, donateurs en vrienden.

Openingstijden

Donderdag tot en met zondag van 13:30 tot 16:30 uur.

 

Route

Plan uw route

Contact:

Bezoekadres
Zuideinde 26B
8428 HE  Fochteloo

Postadres
Lange Akker 24
8431 PG  Oosterwolde

T: 06 38 39 28 40

KvK: 41003933

E: info@stichtingnobilis.nl