200-jaar-koninkrijk

Grafiekmap 200 jaar koninkrijk

Acht koninklijke portretten gegraveerd door Hristo Kerin, Anneke Kuyper, Peter Lazarov, Hedwig Pauwels, Antje Veldstra. Een initiatief van schrijver en koningshuiskenner Johan Veenstra. Hij gaf opdracht aan gerenommeerde prentkunstenaars in binnen- en buitenland om een van de acht vorsten te portretteren. De lijst is als volgt Willem I een houtgravure van Peter Lazarov, Willem II een ets van Hristo Kerin, Willem III een meerkleurenhoutsnede van Antje Veldstra, Emma, een kopergravure van Anneke Kuyper, Wilhelmina een ets van Hristo Kerin, Juliana een ets van Hedwig Pauwels, Beatrix een houtgravure van Peter Lazarov en Willem Alexander met Maxima een ets van Hedwig Pauwels.

Een uitgave van de Stichting Nobilis onder auspiciën van Exlibriswereld, Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Friesland en de Johan Veenstra Stichting. Tekst van het inliggende informatiecahier geschreven door Johan Veenstra.

  • Vormgeving van de map en het cahier: Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving.
  • Drukwerk en afwerking: Koninklijke Van Gorcum Assen.
  • Oplage: 100 exemplaren, waarvan 90 voor de verkoop. Alle prenten door de kunstenaars zelf gedrukt en gesigneerd.
  • Verschijningsjaar: 2014
    Prijs: € 65,00 + portokosten