Het bestuur kwam bijeen

De Stichting Nobilis kent een bestuur van zeven personen bijgestaan door twee adviseurs. Zij kwam op zaterdag 24 april 2021 bijeen in het Dorpshuis Et Legien in Fochteloo, zodat de anderhalve meter in acht kon worden genomen. Niet alleen het jaarverslag en de jaarcijfers 2020 werden vastgesteld. U vindt deze belangrijke informatie overigens onder de button ANBI op deze website. Ook het beleids- en werkplan 2020-2021 werd vastgesteld en ook dat kunt u lezen op onze website. Uit de stukken wordt duidelijk dat er veel grote collecties prenten zijn geschonken. In overleg met onze webmaster wil het bestuur graag de website uitbreiden met een rubriek waarin de kunstenaars die ruim vertegenwoordigd zijn in onze collectie voorgesteld worden en zodat er op gezette tijden aanvullingen plaatsvinden. De uitbreiding van de huisvesting door het huren van een prachtige, verwarmde zolder in het dorpshuis Et Legien voor een periode van drie jaar is niet voldoende derhalve onderzoekt het bestuur de mogelijkheden van het bijbouwen van depot- en magazijnruimte in Fochteloo. Aansluitend op de bestuursvergadering werd de lunch gebruikt met de kunstenaars uit Zutphen, die hun werk tonen op de tentoonstelling Prentkunst in en om Zutphen in het centrum voor prentkunst in Fochteloo.

Klik hier voor de foto’s.