Jan Battermann

Meedoen met Nobilis

Doe mee met Nobilis. Dat kan bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden en mee te helpen aan beheer, tentoonstellingen, gastheer/vrouw-schap e.d. Ook kunt u vriend van Nobilis worden met extra voordelen, zoals uitnodigingen voor de opening van exposities en jaarlijks een gratis unieke prent.

U kunt ook donateur worden van de stichting. Door de ANBI-status van Stichting Nobilis zijn uw giften aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

Vrienden van Nobilis

De Vriendenorganisatie van de Stichting Nobilis telt nu 110 Vrienden en Vriendinnen. Jaarlijks wordt voor hen een speciale Vriendendag georganiseerd waar de Vriendenprent wordt gepresenteerd. Voor de openingen van onze tentoonstellingen krijgen ze uiteraard een uitnodiging. De jaarlijkse donatie is minimaal € 30,00. Jaarlijks krijgen de Vrienden/Vriendinnen de Vriendenprent gratis. In 2020 zelfs twee Vriendenprenten: een prent van Tom Thijsse (Muiden) en een prent van Peter Lazarov (Bulgarije).

Tijdens de Vriendendag februari 2021 (datum nog niet bekend) houdt vogelschilder Erik van Ommen een lezing over zijn werk en presenteert de Stichting Nobilis een bijzonder Nobilis cahier over de techniek van Erik van Ommen op het terrein van de reductiehoutsnede. Er zal ook een kleine tentoonstelling van de dertig boeken zijn, die er over het werk van Van Ommen zijn verschenen en van zijn etsplaten en houtsnedeblokken.

Welkomstpakket voor nieuwe vrienden van Nobilis

Nieuwe Vrienden die zich aanmelden krijgen een welkomstpakket. Dit jaar is er een extra cadeau voor alle vrienden. Bij een bezoek aan het centrum kunnen zij een gratis exemplaar van het prachtige boek Lou Strik prentenmaker in ontvangst nemen. Stichting Nobilis beheert de ateliernalatenschap van deze eminente hout- en kopergraveur.
Reden genoeg om juist in 2020 Vriend te worden van Stichting Nobilis, het centrum voor prentkunst.

Aanmelden: info@stichtingnobilis.nl of 06 38392840 of Lange Akker 24, 8431 PG Oosterwolde.

Vrijwilliger van Nobilis

Van gastvrouw/gastheer tot bestuur; alle medewerkers bij Nobilis zijn vrijwilligers. Die zetten zich om niet in voor de kunst, het centrum, de kunstenaars en kunstliefhebbers. Bij Nobilis zijn de volgende mensen actief:

Collectiebeheer en -registratie:
Barteld Londo (coördinator), Jan Seton, Petra Koornneef, Arend Jan Evenboer, Hans de Jong.

Specifieke projecten:
Roelof Dragt, Jan Bouma.

Inrichten tentoonstellingen:
Beint Koopstra (coördinator), Roelof Dragt.

Gastvrouwen en -heren:
Beint Koopstra en Rinnie Veenstra (coördinatie), Tineke van Belle, Jurjen Bergsma, Lien Dordregter, Hennie Jonker, Leonie van der Walle Bert en Marlene ten Feld, Peter Gerrits, Bea Sportel Bolt, Mariet Meerhof, Frits Tijdink, Nynke Jongedijk, Froukje Kuiper, Barteld Londo en Pieter Jonker.

Uitgeverij Stichting Nobilis, redactie Grafiekwereld:
Pieter Jonker (coördinator), Sijtze Veldema (Stilet Vormgeving).

Publiciteit en PR:
Pieter Jonker (coördinator) Judith Bouma-Litjens, Peter Kooij.

Dagarrangementen voor groepen:
Judith Bouma-Litjens (coördinator), Pieter Jonker.

Adviseurs:
Mr. Jan Praktiek (adviseur juridische zaken), Roel Dragstra (adviseur bouwkundige zaken), Anke Huisman (adviseur restauratie- werkzaamheden) en Barteld Londo (adviseur beleidszaken).

Het bestuur:
Dr. Peter O. Gerrits (voorzitter), Beint Koopstra (secretaris), Pieter Jonker (pen- ningmeester) en de bestuursleden mevr. Rinnie Veenstra, mevr. Judith Bouma-Litjens, mevr. Leonie Jonker-van der Walle en Johan Veenstra.

Vrijwilliger worden van Nobilis?

Neem contact op met het Nobilis Centrum voor Prentkunst om vrijwiliger bij het centrum te worden. We zoeken onder meer vrijwilligers voor het catalogiseren van de kunst- en bibliotheekcollectie.

 

Info@stichtingnobilis.nl of  06 38 39 28 40 (Pieter Jonker)

Donateur van Nobilis

Vindt u het werk van onze Stichting belangrijk en wilt u ons steunen, meldt u zich dan aan als donateur en elke donatie (groot en klein) is welkom op onze bankrekening NL94 RABO 0132 3862 91 t.n.v. Stichting Nobilis, Oosterwolde. Onze stichting kent geen structurele overheidssubsidies. De donateurs krijgen een uitnodiging voor de opening van alle tentoonstellingen.
Aanmelden als donateur graag via het aanmeldformulier of op het adres Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo, of via telefoon: 06 38 39 28 40 (Pieter Jonker).

Omdat de stichting een ANBI-status heeft zijn giften aftrekbaar van uw inkomstenbelasting.

donateur-worden

Gratis Nobilis Nieuwsbrief

nobilis-nieuwsbrief

Hebt u oog voor kunst? Het centrum voor prentkunst in Fochteloo van de Stichting Nobilis wil u graag vrijblijvend en regelmatig informeren over haar activiteiten. Drie of vier keer per jaar sturen wij u onze digitale nieuwsbrief met informatie over alle nieuwe tentoonstellingen, publicaties, lezingen en workshops als u zich daarvoor aanmeldt. Dit kan via het aanmeldformulier of per post. De Stichting wil met hulp van het Ooststellingwerf Fonds van de gemeente Ooststellingwerf een hecht netwerk opbouwen van nieuwsgierigen, donateurs en vrienden.

Openingstijden

Donderdag tot en met zondag van 13:30 tot 16:30 uur.

 

Route

Plan uw route

Contact:

Bezoekadres
Zuideinde 26B
8428 HE  Fochteloo

Postadres
Lange Akker 24
8431 PG  Oosterwolde

T: 06 38 39 28 40

KvK: 41003933

E: info@stichtingnobilis.nl