Exposant verrast Nobilis

Wendelien Schönfeld schenkt centrum voor prentkunst collectie van 31 ‘eindejaarshoutsneden’

Voorafgaand aan de opening van haar expositie op zaterdagochtend 18 maart 2023 verraste Wendelien Schönfeld de Stichting Nobilis met de schenking van 31 van haar kleinere) kleurenhoutsneden. Aan het eind van ieder jaar maakt ze zo’n houtsnede. En dat doet ze al 31 jaar lang. Onlangs nog kocht het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap de hele serie aan voor de Atlas Zeden en Gewoonten. Op 27 januari vond tijdens een speciale bijeenkomst op het kantoor van het Genootschap in Amsterdam de overdracht plaats. Tegelijkertijd besloot Schönfeld dat ze nog een serie compleet wilde maken om te schenken aan de collectie van de Stichting Nobilis.