Nieuw boek Siemen Dijkstra verzameld is verschenen

Op zaterdagmiddag 12 december vond corona-proof de presentatie plaats van het nieuwe boek Siemen Dijkstra verzameld plaats in het Dorpshuis Et Legien in Fochteloo in aanwezigheid van de kunstenaar, zijn familie en het bestuur van de Stichting Nobilis, centrum voor prentkunst.

Siemen Dijkstra is zeer verguld met het nieuwe boek, dat luxe is uitgevoerd in een harde band. Het boek is te koop voor € 15,00 (+ verzendkosten).  Deze lage verkoopprijs is mogelijk geworden door financiële bijdragen van Stichting Bercoop Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Cultuurfonds Westerveld, Gé Kok Foons, Johan Veenstra Stichting, gemeente Ooststellingwerf, provincie Fryslân en een bijdrage van een particulier. Bestellen kan via info@stichtingnobilis.nl

Siemen Dijkstra met het eerste exemplaar van het boek

Het boek Siemen Dijkstra verzameld vertelt het verhaal over de collectie werken op papier van Siemen Dijkstra die door Joop Nieuwstraten (de vroegere directeur van het RKD – Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis) in een kleine dertig jaar bijeen is gebracht. Na de dood van Joop Nieuwstraten (1925-2016) stelde Siemen Dijkstra zelf een kerncollectie van 48 tekeningen en aquarellen uit dat bezit samen, die hij graag van een privé-verzameling over zou willen brengen naar een openbare collectie. De Stichting Nobilis vestigde al vrij snel daarna een recht van eerste koop om de museumwereld een stap voor te zijn. In januari dit jaar kwam de aankoop rond met hulp van de provincie Fryslân, de gemeente Ooststellingwerf en het Cultuurfonds Westerveld. Toen de geplande tentoonstelling van Siemen Dijkstra van de Fondation Custodia Parijs in Fochteloo door de corona-maatregelen geen doorgang kon vinden, werd een nieuwe tentoonstelling van zijn werk samengesteld voor Fochteloo, waarin de 48 tekeningen en aquarellen voor het eerst getoond werden.

Siemen Dijkstra en vormgever van het boek Sijtze Veldema

In dit nieuwe boek ligt de nadruk op het tekentalent van Siemen Dijkstra en waarin alle 48 verworven werken uit de periode 1989-2012 zijn afgebeeld. Het boek werd geschreven door Pieter Jonker en Peter Kooij voorzag het boek van een uitgebreide cv, bibliografie en lijst van tentoonstellingen. Natuurlijk is er in het boek ook aandacht voor de kleurenhoutsneden van Dijkstra die Stichting Nobilis in de loop der jaren heeft aangekocht.

Siemen Dijkstra

Verrassende schenking

Nadat voorzitter Peter O. Gerrits de aanwezigen welkom had geheten, vertelde Pieter Jonker over de voorgeschiedenis van het nieuwe boek en hoe blij de Stichting Nobilis met deze collectie Nieuwstraten is: ‘Alle manieren van tekenen en aquarel van Siemen Dijkstra zijn vertegenwoordigd in deze collectie. Alle onderwerpen die in zijn oeuvre voorkomen zitten er ook in en daarbij is het een prachtige overzicht uit de periode 1989-2012. In 2021 gaan we in samenwerking met Cultuurfonds Westerveld een Siemen Dijkstra tentoonstelling maken in de gemeente Westerveld. Alles staat al ingelijst klaar.’ Even maakte hij nog gewag van een hartenwens uit het verleden: ‘Ooit moet er nog eens een oeuvre-catalogus verschijnen van al zijn kleurenhoutsneden.’ Pieter Jonker haalde ook herinneringen op aan het in 2013 door Stichting Nobilis uitgegeven boek Siemen Dijkstra Dwingelderveld in transit.

Siemen Dijkstra vroeg na het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar om het woord. Hij vertelde dat hij nu druk is met de vier prenten voor nog een nieuw boek: Kruistocht door Drenthe, dat hij samen met Jan van Ginkel maakt.  Daarna wil hij een langere periode heel rustig weer verder werken aan zijn oeuvre zonder al te veel tentoonstellingen. Hij was er eveneens van overtuigd dat de liefhebbers van zijn werk een oeuvre-catalogus erg op prijs zouden stellen en die komt er ook wel maar nog niet de komende jaren. Hij bevestigde ook dat als het wat rustiger wordt, dat hij dan een schenking van kleurenhoutsneden, ook vroeg en kleiner werk, voor wil bereiden voor de Stichting Nobilis in Fochteloo. Siemen Dijkstra: ‘De ervaring van de grote tentoonstelling in Parijs met dat prachtige boek dat is geweldig, dat nu al is uitverkocht en niet herdrukt wordt, maar ik was ook heel erg gelukkig met de tentoonstelling in Fochteloo deze zomer, die ik hier samen met Elysia Verhoeven mocht hebben. Hier hoort mijn werk dicht bij de mensen, die mijn werk kopen en waarderen.’

Pieter Jonker liet blijken dat hij ontroerd was door de toezegging van de schenking. Enige tijd geleden schonk een particulier een grote collectie werk van Siemen Dijkstra aan het Drents Museum Assen, Fondation Custodia Parijs kocht dit jaar ook werk aan, terwijl een andere particulier een grote schenking kleurenhoutsneden van Dijkstra deed aan het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum Amsterdam. Stichting Nobilis is nu de vierde instelling, die kan bogen op een aanzienlijke en gevarieerde collectie werken van de begenadigde kunstenaar uit Dwingeloo.