nobilis-cahier-2-johannes-mulders

Nobilis Cahier 2

Johannes Mulders (1899-1989) - Schilder – illustrator

Dit cahier verscheen ter gelegenheid van de tentoonstelling van het werk van Mulders in Open Stal 2012. De nadruk ligt in het cahier op het illustratieve werk van Johannes Mulders. De tekst is van de hand van Pieter Jonker, terwijl Sijtze Veldema van Stilet Vormgeving voor fotografie en vormgeving zorgde. En dat was geen sinecure want dit cahier telt ruim 250 illustraties! Natuurlijk ook aandacht voor leven en werk van de kunstenaar.

De Stichting Nobilis kocht in 2012 uiteindelijk ook de ateliernalatenschap aan van Johannes Mulders, bestaande uit 700 werken op papier. De publicatie werd mogelijk gemaakt door de gemeente Weststellingwerf, Stichting Bercoop Fonds, Provincie Fryslân, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting en de Koninklijke Van Gorcum.  De Stichting Nobilis vergaarde in 2013 ruim 6.000 euro voor het onderhoud van de door haar aangekochte Mulders-collectie bestaande uit tekeningen, prenten, aquarellen en boekillustraties.

ISBN 978 94 90847 00 5

60 pagina’s in kleur

Prijs: € 8,00 + verzendkosten.