Nobilis Cahier 8

Dirk Kerst Koopmans (1906-1998)

Het spoor terug

Dirk Kerst Koopmans geboren en getogen in Weststellingwerf vertrok in 1928 naar Argentinië en Uruguay. Keerde terug in 1932 en ging wonen tussen de vissers en veenarbeiders aan De Scheene, waar hij twee zogenaamde tenten kocht. Eén van deze kleine arbeiderswoningen werd zijn atelier en een veenderijmuseum. In 1943 vertrok hij naar Gaasterland. Hij was veelzijdig, maakte houtgravures en lino’s, tekende veel met inkt en penseel, schilderde en schreef graag. Dit cahier telt 60 pagina’s en verscheen augustus 2016.

ISBN 978 94 90847 14 2

Prijs: € 8,00 + verzendkosten