depot-nobilis

Nobilis kan depot uitbreiden met geld uit Mienskipsfonds

Fochteloo - De stichting Nobilis krijgt uit het Mienskipsfonds 9999 euro. Dat geld wordt gebruikt om de depotruimte bij het Centrum voor Prentkunst in Fochteloo uit te breiden.

Behalve voor het uitbreidingsplan heeft de stichting ook geld nodig voor het tentoonstellingsprogramma in 2020 en wordt er een project opgesteld om een verbinding te leggen tussen natuur en landschap enerzijds en beeldende kunst en cultuur anderzijds. Een programma dat er toe moet leiden dat groepen een heel dagprogramma op maat aangeboden kunnen krijgen. Een programma waar ook het dorp en het dorpshuis bij betrokken worden. Al die projecten samen zullen ruim € 38.000 kosten. Nobilis is blij dat de provincie met - de op één euro na - 10 duizend euro over de brug komt.

Waardering

‘We zien het als een waardering voor het vele werk dat er in Fochteloo wordt verzet om een voor ons land belangrijk centrum voor prentkunst van de grond te tillen en een goede toekomst te geven’, aldus conservator Pieter Jonker.

De stichting heeft nog subsidieverzoeken lopen bij de gemeente en andere culturele fondsen. Het is nog niet bekend of die toegezegd worden.

Stichting Nobilis, opgericht in 1991, beschikt sinds 2014 voor haar centrum voor prentkunst over een eigen huisvesting in het voormalig schoolgebouw in Fochteloo. De eigen huisvesting destijds was noodzakelijk omdat de collectie prenten snel uitbreidde. Maar na de verhuizing bleek dat het centrum uit heel het land aanbiedingen kreeg voor het onderbrengen van ateliernalatenschappen van belangrijke kunstenaars en verzamelaars. De collectie van de Stichting is de basis voor tentoonstellingsmogelijkheden. Na de grote Herman Gordijn-collectie kwam er de afgelopen herfst nog een bijzondere collectie grafiek uit Eindhoven.

Ap Sok

In maart 2020 komt de ateliernalatenschap van Ap Sok, leermeester van talrijke bekende grafici in Nederland. Zijn werk is ook in Museum Boymans van Beuningen en in het Rijksmuseum te zien, maar het complete oeuvre komt alleen in Fochteloo. Twee weken geleden kreeg de Stichting Nobilis bericht dat zij voor collectiebeheer van het werk van Theo Kurpershoek 1.000 euro ontvangen van de Otto B. de Kat Stichting.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver - 3 december 2019 om 14:10 uur