nieuwe-ooststellingwerver

Nobilis ontvangt € 10.000 uit Het Fonds

Nobilis heeft op 20 december uit handen van wethouder Esther Verhagen een cheque van € 10.000 ontvangen. De gift maakt onderdeel uit van Het Fonds van de gemeente Ooststellingwerf. Dit jaar werd aan veertien projecten € 141.515 toegekend. Voor Nobilis betekent de gift dat verschillende plannen in uitvoering genomen kunnen worden. Een daarvan is het realiseren van een beeldentuin waarin vier beelden van Guus Hellegers geplaatst kunnen worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de collectieregistratie en het bekostigen van het tentoonstellingsprogramma.

Lees het artikel in de Nieuwe Ooststellingwerver