Nobilis toont werk van Sierd Geertsma

Een paginagroot artikel uit de Nieuwe Ooststellingwerver over de Sierd Geerstmatentoonstelling in het centrum voor prentkunst Nobilis in Fochteloo.