Sierd Geerstma – In stilte gewerkt

Op dit moment wordt er door de Stichting Nobilis druk gewerkt aan een nieuw boek over leven en werk van Sierd Geertsma dat geschreven wordt door Carol Klok, Peter Kooij en Pieter Jonker. De verschijning ervan wordt voorzien in oktober dit jaar. Alle werken van de kunstenaar zijn in opdracht van de Stichting Nobilis opnieuw gefotografeerd in het Fries Museum Leeuwarden en Museum Drachten. Voor het eerst verschijnt er een bibliografie in het nieuwe boek (dat is een overzicht van alle publicaties over Sierd Geertsma) en door nader onderzoek wordt ook de lijst van tentoonstellingen aanzienlijk uitgebreid. De Stichting Leven en werk Sierd Geertsma bekommert zich voor het goed documenteren van alle werk van de kunstenaar maar heeft ook nog veel oorspronkelijk werk, deels door aankoop, deels door schenking verworven. Rond 2017 heeft de Stichting al deze werken geschonken aan de Stichting Vrienden Museum Drachten. Veel van dat onbekende werk wordt nu opgenomen in dit derde boek over Geertsma naast veel niet eerder gepubliceerde tekeningen uit het Fries Museum. Het eerste boek over Geertsma geschreven door Peter Karstkarel is al heel lang geleden uitverkocht geraakt en het tweede boek is meer een catalogus bij een eerdere tentoonstelling in Museum Drachten.

Omslag boek ‘Sierd Geertsma in stilte gewerkt’ verschijnt oktober 2021, hard cover met leeslint, 144 pagina’s bij Stichting Nobilis.

Sierd Geertsma in stilte gewerkt, hard cover met leeslint, 144 pagina’s. Nu alvast een exemplaar reserveren: info@stichtingnobilis.nl voor € 25,-- (+ portokosten), Vrienden van Stichting Nobilis € 5,-- korting