Stichting Nobilis houdt de vaart erin

Fochteloo - Cultuurwethouder van Zutphen Mathijs ten Broeke opende vrijdag de Nobilis-tentoonstelling 'Prentkunst in en om Zutphen' in de historische locatie Dat Bolwerck, een centrum voor hedendaagse kunst, filosofie en eigentijdse muziek.

De Oolde Kuunder onder Makkinga. Een prachtige, grote aquarel te zien op de Siemen Dijkstra-tentoonstelling in het centrum voor prentkunst in Fochteloo. Bruikleen uit de Johan Veenstra-collectie Nijeholtpade.
Nieuwe grote kleurenhoutsnede van Siemen Dijkstra van Het Aekinger zand oftewel De Kale Duinen Appelscha gemaakt in 2020. Nog maar drie exemplaren te koop voor € 575,-- ingelijst in passepartout en fraaie houten lijst. Reserveer nu uw exemplaar en kom kijken.
Vanwege de corona-maatregelen mochten slechts dertig gasten de opening bijwonen. Naast de deelnemende kunstenaars was een delegatie van zes bestuursleden/vrijwilligers uit Fochteloo aanwezig. De wethouder prees het werk van de Stichting Nobilis met haar centrum voor prentkunst in Fochteloo. Hij was blij met de expositie en de begeleidende publicatie.
Eigenlijk zou wethouder Ten Broeke naar Fochteloo komen om daar eerst deze tentoonstelling te openen, maar door de corona-crisis bleven de deuren gesloten in Fochteloo. Daar wordt nu begin 2021 deze tentoonstelling gehouden.

Pieter Jonker richtte namens de Stichting Nobilis ondermeer het woord tot Chris en Tonneke Schriks uit Warnsveld, die in 2012 een bijzondere kunstcollectie schonken aan Nobilis. Chris Schriks (89) is de oud-directeur en -eigenaar van o.a. Uitgeverij De Walburg Pers in Zutphen. Ook hij nam het woord en rekende op de voortzetting van de vriendschap. Pieter Jonker maakte bekend dat de 80-jarige prentkunstenaar Cees Andriessen uit Apeldoorn zijn bijna complete oeuvre uit de periode 1969-1994 schenkt en overdraagt aan de Stichting Nobilis. Andriessen was zelf ook bij de opening aanwezig. Afgelopen weekend werd de tentoonstelling in Zutphen druk bezocht. Zutphen trekt in de zomer heel veel toeristen.

Tijdslot

Stichting Nobilis houdt de vaart er in nadat het centrum op 13 juni weer open ging voor publiek. De Siemen Dijkstra-tentoonstelling trekt veel bezoekers, die zich in principe aanmelden via de website van de stichting. Het tijdslot wordt voorlopig wel gehandhaafd om de anderhalve meter goed in acht te kunnen nemen.

Objecten en boeken verkocht

Er werden al 25 werken van Siemen Dijkstra en zeven objecten van Elysia Verhoeven verkocht. Het boek 'Siemen Dijkstra a bois perdu', waarvan de stichting 150 exemplaren inkocht, is ondertussen zo goed als op. Al eerder raakte het boek bij de uitgever uitverkocht. Pieter Jonker en Peter Kooij werken aan een nieuwe, kleine publicatie in de reeks Nobilis cahiers over de bijzondere collectie werken op papier van Siemen Dijkstra die de Stichting Nobilis gaat verwerven. Opmerkelijk is overigens de reeks aanmeldingen van nieuwe vrienden voor de stichting Oktober vorig jaar werd de honderdste vriend ingeschreven, nu staat teller op bijna 140. Een gooi naar een structurele provinciale subsidie lukte vooralsnog niet, maar er loopt een bezwaarschriftenprocedure. Blij is de Stichting met de nieuwe gemeentelijke routeborden. Het bestuur heeft moeten besluiten dat dit jaar de Dag van Prentkunst (10 oktober) niet doorgaat vanwege de corona-crisis. Voor andere groepsactiviteiten gaat het bestuur overleg voeren met het Dorpshuis Et Legien.

Collectie groeit

Naast de grote schenking van Cees Andriessen is er afgelopen weekend een bezoek gebracht aan Dr. Carol Klok in Vorden, in Ooststellingwerf ook bekend door zijn regelmatige publicaties op het terrein van de Stellingwerver streekgeschiedenis. Hij schonk al eerder werk aan de stichting. Hij schenkt nu deel-collecties uit zijn bibliotheek naast beeldend werk. Topper in deze schenking is een groot werk van beeldend kunstenaar Anton Voorzanger en vroeger tekenleraar aan de HBS in Oosterwolde. Daarnaast o.a. etsen van Wim van der Meij uit Zutphen en een litho van de vader van Piet Mondriaan, ook een P.C. Mondriaan.

Marian Vergouwen

Op 29 juli wordt de collectie uitgebreid met een schenking etsen van Marian Vergouwen. Uilen zijn een sterk thema in haar werk. Aan het eind van de zomer wordt een grote collectie etsen, kopergravures, droge naalden van Kuno Brinks (1908-1992) geschonken door zijn executeur testamentair. Kuno Brinks was als hoogleraar op het terrein van de grafische kunst verbonden aan de Rijksakademie in Amsterdam. Uit Zaltbommel komt een speciale bibliotheek op het terrein van grafische technieken en prentkunst. Schenker Kees Maaswinkel doceerde in die vakken aan de Universiteit van Utrecht.

Betere uitgangspositie

Nobilis-voorzitter Peter O. Gerrits: 'Kwalitatief hoogstaand werk komt onze collectie binnen en dat bepaalt ook dat we als centrum een steeds betere uitgangspositie krijgen voor een goede toekomst. De grotere schenkingen zorgen ook voor tentoonstellingsplannen en voor initiatieven voor nieuwe publicatie. We komen in alle opzichten steeds beter op de kaart te staan.' Al eerder deze zomer schonk de bekende graficus Tom Thijsse uit Muiden zijn complete prent-oeuvre aan de stichting. Al eerder schonk hij veertig meerkleuren houtsneden. Thijsse was verbonden als docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Rietveld Academie in Amsterdam.

Dorpshuis

De stichting krijgt hulp geboden door Dorpsbelang Fochteloo en dorpshuis Et Legien in zake de groei van de Stichting Nobilis. Per 1 juli huurt de stichting voor een bescheiden vergoeding in ieder geval voor drie jaar ruimte in het dorpshuis. Op 4 september opent in Vorden in het Museum voor Achterhoekse schilderkunst een kleine tentoonstelling van het werk van Jeanne Bieruma Oosting. Voor het grootste deel komt dat werk uit de Nobilis-collectie.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

21 juli 2020 - 17:12 uur