titelblad-van-de-grafiekmap-drukker-om-'e-noord-zeefdruk=2020.

Nieuwe tentoonstelling Nobilis is in drieën gedeeld

Fochteloo - In Nobilis, het centrum voor prentkunst in Fochteloo, worden de voorbereidingen getroffen voor een bijzondere tentoonstelling: ‘Drukker om ’e Noord’, die vanaf zondag 4 oktober tot en met 13 december te zien is op donderdag- tot en met zondagmiddag 13.30 tot 16.30 uur. Een tentoonstelling die verspreid is over drie locaties. Naast Fochteloo is er een deel te zien in Kunstlievend Genootschap Pictura in Groningen en het Centrum voor Beeldende Kunst in Emmen. Drie tentoonstellingen die elk een verschillende inhoud hebben, maar alles te maken hebben met één man: Aldrik Salverda uit Kiel Windeweer.

Hij koos voor een project met noordelijke kunstenaars en noordelijke dichters. Naast dat hij zelf prentkunstenaar is, heeft hij gedurende 35 jaar ook veel voor andere grafici prenten gedrukt. Uit elke provincie vroeg hij de medewerking van twee kunstenaars en één dichter. Friesland wordt vertegenwoordigd door twee kunstenaars uit Oldeberkoop: Christiaan Kuitwaard en Peter Hiemstra, Drenthe door Eline Krottje en Ine van den Heuvel en Groningen door Annemiek Vos en Aldrik Salverda zelf. Elke kunstenaar maakte een nieuwe prent, die opgenomen wordt in een speciale map en daar worden op groot formaat drie nieuwe gedichten aan toegevoegd. Salverda koos voor de Friese dichter Eeltsje Hettinga, de Drentse dichter Suze Sanders en de Groninger Tonko Ufkens. De map verschijnt in een oplage van vijftig exemplaren, waarvan er 35 in de handel komen. De presentatie vindt plaats tijdens de opening in Fochteloo op 3 oktober in Dorpshuis Et Legien. Door de corona-maatregelen is de opening ditmaal alleen toegankelijk voor genodigden. Nobilis-voorzitter Peter Gerrits laat weten dat het bestuur van de Stichting bijzonder vereerd is met de presentatie van de prachtige grafiekmap en de bijzondere tentoonstelling in Fochteloo.

Aldrik Salverda

De tentoonstelling laat niet alleen de zes nieuwe prenten zien naast werk van Aldrik Salverda (1952), maar ook prenten van de kunstenaar waarvoor hij werk gedrukt heeft. Altijd kreeg hij een exemplaar van de prenten van anderen, die door hem gedrukt waren. Die prenten worden tijdens de drie tentoonstellingen getoond, maar ook verkocht. Zo drukte hij voor Jan van der Zee (van de Groninger Ploeg), Jan Loman, Fie Werkman, Martien Klompien, Jo van Dijk, Ruloff Manuputty, Arie Zuidersma en Siep van den Berg. En recenter drukte hij prenten voor Han Bennink, Tineke van der Berg, Herman van Hoogdalem en Anke Slooff. Soms drukte hij complete mappen voor hen. Aldrik Salverda is gespecialiseerd in zeefdruk, lithografie en houtdruk. Hij geeft cursussen in het Grafisch Centrum Groningen en verzorgde tal van gastlessen op scholen in Groningen en Drenthe. Hij is een bewonderaar van het werk van Victor Vasarely (1906-1997). Door een verhaal van Pierre Janssen (destijds directeur van het Gemeentemuseum Arnhem) op de middelbare school werd de jonge Aldrik enthousiast gemaakt voor de beeldende kunst. Eerst ging hij naar de Vrije Academie in Den Haag en later naar de Academie Minerva in Groningen. Leraren Martin Tissing, Karl Pelgrom en de Ruud de Roode zorgden ervoor dat hij op het goede spoor kwam. Hij kwam in die tijd ook in contact met Henri de Wolf van Galerie Forma Aktua in Groningen. Bij elke tentoonstelling werd een bijzondere prent gedrukt en zo rolde Aldrik het Groninger kunstleven in. Pieter Jonker van Nobilis schreef voor het herfstnummer van ‘Grafiekwereld’ een uitvoerig artikel over de vele activiteiten van Aldrik Salverda. Afgelopen zaterdag overigens nam Pieter Jonker na bijna tien jaar afscheid als eind-redacteur van het genoemde tijdschrift. Daar in De Bilt werd hem veel lof toegezwaaid. Eerder al werd hem de prent van verdienste toegekend door de uitgever van het tijdschrift. Hij blijft wel voor het tijdschrift schrijven, maar het uitgeven van nieuwe publicaties van Nobilis gaat hem veel tijd kosten.

Goede zomer

Op 13 juni ging het centrum voor prentkunst in Fochteloo weer open voor publiek met de zomertentoonstelling van Siemen Dijkstra (kleurenhoutsneden) en Elysia Verhoeven (keramiek). Ruim vijfhonderd mensen kwamen naar Fochteloo. Peter O. Gerrits: ‘Het bezoekersaantal lag wat lager dan verwacht, maar daarentegen liep de verkoop van werk van de beide kunstenaars meer dan voortreffelijk. In tijden van corona was het niet zo erg dat er minder mensen kwamen omdat de ruimte in het centrum toch wel beperkingen heeft. In een ander opzicht was het ook een goede zomer: de collectie werd door diverse grotere schenkingen behoorlijk uitgebreid. En niet te vergeten de Nobilis-tentoonstelling ‘Prentkunst in en om Zutphen’ in Dat Bolwerck in Zutphen trok heel veel publiek. Er werden daar veel Nobilis-publicaties verkocht en inwoners uit Zutphen kwamen daardoor zelfs naar Fochteloo.’

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver - 22 september 2020 om 15:31 uur