Hartverwarmend

Na corona-tijd keren alle 27 vrijwilligers terug in Fochteloo. Niemand heeft zich afgemeld. Het bestuur van de Stichting Nobilis ervaart dat als een enorme steun in de rug. Sinds oktober 2019 groeit de vriendenorganisatie als kool. Ondanks de langdurige sluitingen in coronatijd meldde zich elke week een nieuwe vriend of vriendin, waardoor de teller doorliep van 103 naar 179. Gea de Vries en Gitte Brugman schrijven met regelmaat grote stukken voor de Nieuwe Ooststellingwerver, de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Hartverwarmend al deze steun. Omdat vriendschap van twee kanten dient te komen, stuurde het bestuur alle Vrienden in begin maart het nieuwe Nobilis cahier cadeau. Nieuwe vrienden waarderen het welkomstpakket met publicaties en een aantal kleine prenten. Zij krijgen uitnodigingen voor openingen en voor de jaarlijkse Vriendendag en elk jaar ontvangen ze een nieuwe Vriendenprent.