Zonnige feestdag voor de prentkunst

Fochteloo. Afgelopen zaterdag was een feestelijke en warme dag in Fochteloo. In en om het centrum voor prentkunst en het dorpshuis Et Legien werd de jaarlijkse Dag van de Prentkunst gehouden. Dit jaar helemaal in het teken van het jubileum van de Noordelijke hoogdrukkunstenaars van Holt. De voorspelde hitte zorgde wel voor een lager bezoekersaantal, maar dat had geen enkele invloed op het enthousiasme van de kunstenaars, van de vrijwilligers en van de wel aanwezige bezoekers. Er werden ruim 250 bezoekers door Rinnie Veenstra en Bea Sportel Bolt geregistreerd tegenover vierhonderd vorig jaar Al met al zorgden 19 kunstenaars en 25 vrijwilligers ervoor dat de dag op rolletjes verliep. Er werden veel boeken en prenten verkocht, terwijl ook de catering in handen was van Stichting Nobilis. De twee pas aangetreden en jongste Nobilis-bestuursleden, Teo Lazarov en Jannes Kalfsbeek ontvingen de gasten aan de bar in het dorpshuis.  

Vrienden

Het meest opmerkelijk is misschien wel dat er vijftien nieuwe vrienden ingeschreven konden worden, die het centrum voor prentkunst jaarlijks gaan steunen. Judith Bouma-Litjens, bestuurslid en verantwoordelijk voor de vriendenadministratie: ‘We passeren nu de grens van 450 vrienden. Te bedenken dat we na het eerste jaar nog maar 45 vrienden hadden. Naast omzet op zo’n dag is het vooral belangrijk dat mensen de weg weten te vinden naar ons centrum. Deze dag is een geweldige mogelijkheid om promotie te bedrijven voor de prentkunst.’ Ze noemt ook de tomeloze inzet van de vrijwilligers, die ondanks de hitte de schouders er flink onder zetten. En op de vraag of er volgend jaar weer een Dag van de Prentkunst komt, antwoordt ze: ‘Ja, jaar na jaar is deze dag een echt succesnummer, dus we kunnen eigenlijk niet stoppen. Maar als ik het enthousiasme van de kunstenaars en van de vrijwilligers zie, twijfel ik er geen moment aan dat het bestuur positief beslist over weer zo’n bijzondere dag in 2024.

Verrassing

Zes kunstenaars van Holt stelden een mooie prent beschikbaar, die aan het eind van de dag verloot werden onder de 250 geregistreerde bezoekers, die overigens ook intekenden op de gratis digitale nieuwsbrief van de Stichting. Er waren een drietal lezingen, bezoekers konden twee tentoonstellingen bezoeken en er stonden twintig marktkramen vol met prentkunst. In het dorphuis werden dubbele prenten verkocht uit de Nobilis-collectie. Om 11.00 uur opende voorzitter Peter O. Gerrits de Dag van de Prentkunst met een enthousiast verhaal en bood het eerste exemplaar aan van Nobilis Cahier 17 dat speciaal over de kunstenaars van Holt gaat. Het cahier is geschreven door Dirk van Ginkel, kunsthistoricus en medewerker van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden en de vormgeving was in vertrouwde handen van Sijtze Veldema uit Dwingeloo. Voorzitter van Holt, Bert Hemsteede, kreeg het eerste exemplaar. Hij vroeg om het woord en tot ieders verrassing riep hij Pieter Jonker naar voren. Hij prees hem voor zijn vele verdiensten voor Stichting Nobilis in een lange reeks van jaren, voor zijn inzet, initiatieven en betrokkenheid. Daarna bood Hemsteede hem namens de 19 kunstenaars van Holt een speciale doos aan met daarin van elke kunstenaar een prent. Pieter Jonker was zichtbaar ontroert door deze verrassing en dankte de kunstenaars voor het prachtige gebaar en Hemsteede voor de hartelijke woorden en prees de samenwerking met Holt.

Treinstoring

Jammer was het dat ‘s morgens het treinverkeer uit de randstad bij Lelystad tot stilstand kwam. Er was geen vervangend busvervoer, waardoor verschillende bezoekers teleurgesteld terug naar huis moesten reizen. Opvallend was het dat veel bezoekers op de fiets naar Fochteloo kwamen. Er waren geen parkeerproblemen doordat verkeersregelaar Thomas Boven kordaat optrad. Er was een extra watertappunt geïnstalleerd. Gelukkig hoefde de EHBO-medewerkster Maria Hafkenscheid uit Haulerwijk niet vaak in actie te komen. Na afloop werd alles weer door vrijwilligers opgeruimd en schoongemaakt, zodat zondag het centrum weer gewoon open was voor tentoonstellingsbezoek.