De Zutpense Kehille in het bijzonder. Een geschiedenis van Joods Zutphen.

Het boek is in druk uitverkocht, maar via deze link digitaal te lezen.

Dit boek geeft een overzicht van Joods leven in Zutphen, vanaf de eerste sporen in de Middeleeuwen tot aan de huidige tijd, geplaatst tegenover de ontwikkelingen elders. Tot in de achttiende eeuw gaat het om vermeldingen van enkelingen, te verklaren door de opgelegde beperkingen die toen een nadrukkelijke rol speelden. Dat duurt tot het eind van de achttiende eeuw toen in navolging van de Franse Revolutie ook hier ging gelden: vrijheid gelijkheid en broederschap. Rond 1800 begint de groei van de Joodse gemeente in Zutphen. De stroom van doorgaans arme Joden op de vlucht voor de omstandigheden in Oost-Europa is groot. Het groeiende aantal leden vraagt om opeenvolgende grotere synagoges en voorzieningen en uitbreidingen van de begraafplaats. Verzoeken om steun aan de verschillende koningen, te beginnen met Lodewijk Napoleon, getuigen daarvan. De toename van de gemeenschap zorgt ook voor bloei van het religieuze en culturele leven. De Tweede Wereldoorlog doet zich op alle gebieden gelden maar de geminimaliseerde Joodse gemeente stelt zich direct na de oorlog actief op en ontplooit nieuwe initiatieven. Er komt een nieuwe, kleine synagoge. Dankzij de inzet van velen kan in 1985 de kleine gemeenschap weer gebruikmaken van de negentiende-eeuwse synagoge die tot in de oorlog in gebruik was. Met de Joodse gemeenten van Apeldoorn en Deventer wordt in 2000 de Nederlands Israëlitische Gemeente De Stedendriehoek opgericht.

Boekgegevens

  • Titel: De Zutphense Kehille in het bijzonder. Een geschiedenis van Joods Zutphen
  • Auteur: Peter Kooij
  • Aantal pagina's: 300
  • Aantal illustraties: 200
  • Uitvoering: Hardcover met leeslint
  • Formaat: 22,5 x 22,5 cm
  • ISBN: 978 94 90847 21 0
  • Uitgever: Stichting Nobilis

Het boek is helaas uitverkocht