Nobilis beleeft erg drukke maand

Fochteloo. Vorige week vrijdag en zaterdag verzorgde prentkunstenaar Antje Veldstra uit Groningen twee workshop-dagen in het centrum voor prentkunst. Er werden prachtige kleurenhoutsneden gemaakt. Als gastvrouw voor Nobilis trad Judith Bouma-Litjens op, die zorgde dat alles op rolletjes liep. Afgelopen maandag was het de beurt aan houtgraveur Peter Lazarov om les te geven in Fochteloo.

Zondagmorgen in de vroegte landde hij op vliegveld Eindhoven, waar Pieter Jonker hem op kwam halen. Dat was nodig omdat hij een schenking meebracht voor Nobilis. Een zware, grote doos met daarin originele houtgravureblokken van zijn hand. Tekeningen worden in spiegelschrift overgebracht op houtblokken. Dan begint het graveren van de blokken. Alles wat wit moet worden op een zwart-wit prent moet uit het blok verwijderd worden. Stichting Nobilis verzamelt sinds 1991 originele blokken en platen van verschillende kunstenaars en heeft de grootste, museale collectie in Nederland. Eerder dit jaar schonk Peter Lazarov zijn langste houtgravure, die ruim twee meter lang is en die hij na twee jaar heeft afgerond. De houtgravure krijgt een vaste plek in het centrum voor prentkunst in Fochteloo.

Kunsthistorisch Instituut

Vorige week maandag was er overleg in Fochteloo met Dr. Veronica Peselmann van het Kunsthistorisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen om te praten over mogelijke stageplekken voor studenten van haar instituut. Zij was onder de indruk van de collecties en zag tal van mogelijkheden voor onderzoek en publicaties voor haar studenten. In februari zal een groep studenten een bezoek brengen aan het centrum voor prentkunst, zo is afgesproken, die zich dan nader kunnen oriënteren. Een week eerder al was het bestuur van de Jakob Kruijff Stichting uit Amsterdam afgereisd naar Fochteloo om te spreken over mogelijke vormen van samenwerking. Prentkunstenaar Jakob Kruijff (1917-2001) heeft vele jarenlang in zijn tweede huis in Langedijke aan zijn prenten gewerkt. Pieter Jonker heeft ondertussen een notitie geschreven over de mogelijkheden van samenwerking en over enkele weken neemt de Stichting in Amsterdam daar besluiten over.

Grafisch centrum Groningen

Zaterdag komen de docenten en de vrijwilligers van het Grafisch Centrum Groningen een dag naar Fochteloo waar voor hen een programma wordt verzorgd met twee lezingen door Judith Bouma-Litjens en Pieter Jonker. Stichting Nobilis werkt op het gebied van workshops samen met dit Groningse centrum. Zaterdag 18 november is de Vriendendag van Stichting Nobilis. Dan vindt de presentatie plaats van de nieuwe Vriendenprent, die dit jaar is gemaakt door Antje Veldstra een kleurenhoutsnede in zeven drukgangen met als onderwerp Het Fochtelooerveen. De bijna 500 Vrienden krijgen allemaal een handgenummerde en gesigneerde kleurenhoutsnede toegestuurd, waar Antje Veldstra een maand aan heeft gewerkt. Op de Vriendendag is er aan de hand van een in opdracht van Stichting Nobilis gemaakte Powerpointpresentatie een kunstenaarsgesprek met Antje Veldstra, die dan over haar werk zal vertellen. En er zullen die dag ook vroege prenten van haar verkocht worden voor een Vriendenprijs.

Lezing over Kuno Brinks

Op donderdagmorgen 16 november van 10.00 – 12.00 uur verzorgt Pieter Jonker een lezing over de etsen, kopergravures en droge naald-prenten van Kuno Brinks. Hij was hoogleraar graveerkunst aan de Rijksakademie in Amsterdam. Op dit moment is er een tentoonstelling van zijn werk in Fochteloo. Vorige week woensdag werd Stichting Nobilis opnieuw verrast tijdens een bezoek aan Warffum met een tweede schenking van Mr. Tjeerd Duursma, oud-rechter en plaatsvervangend president van de Rechtbank in Groningen. Hij was executeur-testamentair van de kunstenaar. Gezien het grotere aantal aanmeldingen voor de lezing heeft Pieter Jonker er voor gekozen om vormgever Sijtze Veldema te vragen een nieuwe, uitgebreide PowerPointpresentatie over Kuno Brinks te maken waarin ook aandacht is voor het onlangs verworven werk.
Verder ontvangt de Stichting in Fochteloo in november nog de vrijwilligers van Humanitas, de groep Agora en gaat Pieter Jonker op bezoek bij het Katholiek Vrouwengilde in Oosterwolde.

Schenkingen

Onlangs kwam er een bijzondere ateliernalatenschap van de etser Sjoerd Bakker (1943-2022) uit Amsterdam. De collectie werd geschonken door de Woningstichting Lieven de Key uit Amsterdam.  Eerder al kwam er werk binnen van Nederlands bekendste lithograaf Aart van Dobbenburgh. Peter Kooij schreef op verzoek van Stichting Nobilis een artikel over deze schenking, dat in december in het tijdschrift Grafiekwereld verschijnt. Vorige week woensdag werd in Kloosterburen overlegd over een grote schenking van het grafisch werk van de kunstschilder Freek van den Berg. Het plan is om de collectie op donderdag 17 november op te halen. Die dag vindt ook de overdracht plaats van een collectie geïllustreerde kinderboeken van Stichting Nobilis aan het museum het KinderBoekenHuis in Winsum.

Lees het artikel in de Nieuwe Ooststellingwerver van 9 november 2023