Tentoonstelling Claudia van de Leur in Fochteloo verlengd

Voor het eerst in haar geschiedenis was Stichting Nobilis met de Kerstdagen en Oudejaarsdag geopend voor publiek. Alle drie dagen kwam er flink wat publiek naar Fochteloo. Er is volop aandacht voor de drie tentoonstellingen in Fochteloo, te weten de kleurenhoutsneden, lino’s en tekeningen van Claudia van de Leur, de foto’s van Radboud Hafkenscheid en de houtgravures van Nico Bulder. Door het succes heeft het bestuur besloten de tentoonstellingen te verlengen tot en met zondag 11 februari. Daarmee komt eigenlijk de gebruikelijke winterstop helemaal te vervallen, want begin maart staan er twee nieuwe tentoonstellingen op stapel. In de eerste plaats kleurenhoutsneden van Eline Brontsema. Als collectietentoonstelling is gekozen voor het werk van de Praagse kunstenaar Zdenek Mezl. Van hem zullen naast houtgravures en boeken eveneens schilderijen getoond worden, die ook in het bezit zijn van Stichting Nobilis.

Lees het artikel in de Nieuwe Ooststellingwerver